17 oktober dag van de armoede

door Truus Barremaecker

1 op de 8 vrouwen heeft het financieel moeilijk. Maar Rebelle blijft niet bij de pakken zitten: als 1 op de 8 het moeilijk heeft, zijn er 7 op de 8 die kunnen helpen. We houden beleidsmatig de vinger aan de pols. En we verenigen ons lokaal om op te komen tegen vrouwelijke armoede. In Brugge doen we dit samen met Brugge Dialoogstad door een huisje te bekleden rond het thema ‘vrouwelijke armoede’. Dit huisje komt te staan in het ‘straatje zonder ende’ van andere huisjes rond het thema armoede. In Torhout lassen we, samen met Avansa Regio Brugge en ATD Vierde Wereld, een bewustwordingsweek rond armoede in. Armoede kan niet. Vandaag niet en morgen niet.

Wie arm is, heeft niet enkel een gebrek aan inkomen. Het is vaak ook een gebrek aan een eigen stem, een gebrek aan keuze en een gebrek aan veiligheid. Met Rebelle schakelen we het volume van de vrouwelijke stem hoger. En van de vrouwen in armoede, extra hoog.

Zo nemen we menstruatie-armoede bloedserieus. Want 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar heeft wel eens te weinig geld om hygiëneproducten te kopen. 15% van de meisjes die in armoede leven, misten al eens een dag school omdat ze geen menstruatieproducten hadden. Omdat dit niet kan, plaatsen we verspreid over Vlaanderen inzamelzuilen voor vrouwelijke hygiëneproducten. Die producten verdelen we onder scholen en instanties waar mensen het nodig hebben.

Met Rebelle komen we ook op tegen geweld. Want het geweld dat vrouwen overkomt houdt hen arm en het zijn vooral arme vrouwen die slachtoffer van geweld worden. 1 op de 7 vrouwen is slachtoffer van partnergeweld. Tijdens de lockdown liep dit aantal nog op. In uw kot blijven is niet vanzelfsprekend als het thuis onveilig is. En deze frappante cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg. Hoewel we vredelievend zijn, slaan we met Rebelle daarom keihard terug. Jaarlijks, met een stevige antigeweldactie.

En last but not least: Rebelle heeft een heel actieve groepswerking. Zo versterken we het sociale weefsel en werken we actief mee aan een warme, solidaire en open samenleving waar vrouwen zich goed in hun vel voelen en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn. Onze groepen vormen veilige plaatsen waar vrouwen verbinding met anderen en ademruimte voor zichzelf kunnen vinden. We hanteren geen drempel van een lidkaart en houden onze activiteitenprijzen zo laag mogelijk. Als signaal tegen armoede kan dat tellen.

Wil jij graag peetouder worden van een collectezuil voor menstruatieproducten? Wil jij graag mee opkomen tegen partnergeweld? Of wil je graag groepsvrijwilliger worden? Geef ons een seintje: truus.barremaecker@rebelle-vzw.be 

Cijfers VN, Caritas Vlaanderen, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.