Feminisme: wat je weten moet

door VIVA-SVV

Gedurende 100 jaar emancipeerden vrouwen zich. Ook Francy Van der Wildt ging voluit voor vrouwenrechten en -emancipatie  Lees het interview en ontdek hoe relevant de strijd van 100 jaar geleden is.

Geen feminisme zonder socialisme, geen socialisme zonder feminisme
Duizenden sterke vrouwen, honderden initiatieven en een eeuw geschiedenis. Onze vrouwenvereniging heeft sinds 1922 een mooi parcours doorlopen. Rebelle (se) vrouwen hebben enorm veel strijd geleverd voor de rechten van de vrouw. Ook vandaag zal Rebelle de barricade op gaan. Een bewijs hoe relevant de strijd van 100 jaar geleden nog altijd is. Het is nu aan de jonge vrouwen om het werk van de oudere generaties verder te zetten. Werk met ons mee aan een inclusieve toegankelijke wereld waarin iedereen op waarde wordt geschat. En gender er misschien zelfs niet meer toe doet. Verander jij mee je wereld?

Ook Francy Van der Wildt,  ging voluit voor  vrouwenrechten en –emancipatie. Amper 21 was ze toen ze als federale verantwoordelijke bij SVV (1971-1983) binnenstapte. We stelden haar enkele vragen.

Francy Van der Wildt
Francy Van der Wildt

Wat is het mooiste moment dat je bij SVV meemaakte?
“De mooiste momenten blijven gelukkig hangen. Maar het mooiste eruit kiezen is wel zeer moeilijk en oneerbiedig tegenover de vele dagen en jaren van succesvolle inzet van zoveel vrijwilligsters op het terrein. En ze waren met zeer velen, de bestuursleden en medewerksters in de afdelingen over heel Vlaanderen. Voor hen kan ik niets anders dan respect opbrengen en nogmaals dank zeggen. Velen zijn ondertussen overleden, want een succesvolle SVV was eigenlijk gebonden aan generaties, die nu verdwenen zijn. Dat was misschien de grootste en steeds weerkerende uitdaging van die vrouwenbeweging: jonge mensen, nieuwe krachten, nieuwe ideeën aanbrengen. Het lukte niet altijd. Maar de vriendschap onder en met onze vrijwilligsters, zelf jaren nadat ik SVV had verlaten, blijven me altijd bij.”

Welke raad geef je mee aan de vrouwen die zich vandaag aansluiten bij Rebelle?
“Waken over gelijke rechten en plichten is een permanente opdracht die niet mag verzwakken. Steeds kritisch blijven over beslissingen en situaties. De gelijkheid van de ene groep nooit afwegen ten nadele van de andere groep in de samenleving. Eén blijven is de boodschap. Dat betekent dat mannen en vrouwen samen moeten blijven ijveren voor gelijkwaardigheid als mens en de vrijwaring van gelijke kansen.”

Waarom blijft een vrouwenvereniging als Rebelle nog steeds belangrijk?
“Vrouwen moeten mekaar blijven helpen en steunen. Niet iedereen zit in een sterke positie om op te komen  tegen geweld. Femicide is een recent begrip dat ons moet verontrusten. Huiselijk geweld blijft nog te veel ondergedekt met schaamte en onmacht. Vrouwen in zwakkere posities moeten kunnen rekenen op een sterk netwerk van hulp en steun. Met de toenemende armoede situaties zullen vooral vrouwen getroffen worden. De geschiedenis herhaalt zich . Onze vrouwenbeweging moet zich blijven  heruitvinden met nieuwe oplossingen en nieuwe acties aangepast aan de tijdsgeest maar inhoudelijk gebaseerd op oude steeds weerkerende strijdpunten.”

Vrouwen verbinden, gelijke gezondheidskansen voor iedereen, feminisme verspreiden en vrouwen mentaal sterker maken.

En zo is het. VIVA-SVV wordt Rebelle  – Vrouwen* die hun wereld veranderen
Rebelle bouwt aan een rechtvaardige samenleving. We doorbreken taboes en durven tegen de stroom ingaan met gewaagde campagnes. We stellen nieuwe normen op en komen op voor de belangen van elk een die zich vrouw voelt. Via het verenigen van groepen vrouwen die zich inzetten voor thema’s als seksualiteit, emotionele arbeid, geweld, menstruatiearmoede, de gezondheidskloof, body positivity en ouderschap streven we naar gelijke kansen voor alle vrouwen. Daarnaast organiseren we, samen met onze plaatselijke vrijwilligers, inspirerende activiteiten.

Als ouder kan je in onze consultatiebureaus terecht voor het opvolgen van de ontwikkeling van je kindje en met al je opvoedingsvragen. Ons inloopteam biedt je preventieve gezinsondersteuning. Binnen de Huizen van het Kind organiseren we groepsgerichte ouderbijeenkomsten, spel & ontmoeting en open onthaalmomenten.

Wij zijn Rebelle. Ben jij ook Rebelle?
Op naar een hedendaags, solidair en inclusief feminisme waar iedereen zich thuis voelt, vrouwen, mannen, rijk, arm, ziek en gezond. www.rebelle-vzw.be

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.