Ouderschapsverlof moet beter worden vergoed

door Rebelle

Het aantal mannen dat ouderschapsverlof neemt, stijgt. Toch blijft het voor veel papa’s financieel onhaalbaar. Zij missen quality time met hun kinderen.

Hogere vergoeding voor ouderschapsverlof

Het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt, is de laatste jaren met 10 procent gestegen. Toch hebben niet alle mannen evenveel kans om dit op te nemen. Vooral lager opgeleiden en mannen met een laag inkomen geven aan dat het financieel moeilijk is om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen.

Inkomen

Dat blijkt uit een enquête die wij in 2016 afnamen bij 2399 papa’s. Uit de resultaten blijkt dat de helft (54 %) van de papa’s die nood hebben aan ouderschapsverlof dit niet kan opnemen om financiële redenen.

Twee derde van de vaders die minder verdienen dan 1500 euro per maand zeggen niet te kunnen kiezen voor ouderschapsverlof. Hetzelfde horen we bij 4 op de 10 papa’s die maandelijks meer verdienen dan 2100 euro. Ook het inkomen van de partner blijkt niet onbelangrijk. Hoe minder de partner verdient, hoe moeilijker het is voor papa’s om ouderschapsverlof op te nemen. Dit betekent dat voor gezinnen met een gezinsinkomen lager dan 3000 euro, ouderschapsverlof opnemen financieel zeer moeilijk wordt.

Hoe minder de partner verdient, hoe moeilijker het is voor papa’s om ouderschapsverlof op te nemen.

Welk bedrag zou er moeten tegenover staan?

Op dit moment krijgt iemand die kiest voor voltijds ouderschapsverlof 707 euro netto. We vroegen aan papa’s, die aangaven dat het financieel niet haalbaar is om ouderschapsverlof op te nemen, welke vergoeding er tegenover zou moeten staan. 95 % geeft aan minstens 80 % van het nettoloon te willen behouden. Meer dan 1 op de 2 heeft het volledige nettoloon nodig om de keuze te kunnen maken.

Hogere vergoeding

Daarom pleiten we voor een hogere vergoeding van het ouderschapsverlof. De eerste twee maanden van het ouderschapsverlof zouden net als de bevallingsrust moeten vergoed worden aan 82 % (1ste maand) en 75 % (2de maand) van het begrensde brutoloon.

Daarnaast is het belangrijk papa’s nog meer te sensibiliseren om dit ouderschapsverlof op te nemen. In Zweden is er bijvoorbeeld een financiële beloning wanneer beide partners een deel van het ouderschapsverlof opnemen. Op die manier motiveren we papa’s, net als mama’s, om tijd te nemen om meer bij hun gezin te zijn.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.