Een kinderboek voor elk kind

door Sara Van den Broeck

Vlak voor de zomer publiceerde historicus en schrijver Korneel De Rynck het kinderboek ‘Hoge beren vangen veel wind’, een bundel met speelse, licht-filosofische dierenverhalen. Hij schreef het voor zijn tweejarige dochter Marthe. Eerder, in maart 2017, schreef hij al ‘Waarom een bos geen ramen heeft’: voor zijn toen kersvers zoontje Kamiel. Het schrijverschap en het vaderschap gecombineerd, dat betekent bij hem: “een boek voor elk kind”.

‘Zo bewust en ‘doelgericht’ is het niet begonnen’, vertelt Korneel ons. ‘Ik ben historicus van opleiding en begon na het einde van mijn studies met het schrijven van een boek over oorlog en vrede in ex-Joegoslavië. Daarna kwam er een dik boek over de fronten van de Eerste Wereldoorlog in Europa. Serieuze thema’s, waarbij ik telkens enorm veel opzoekingen deed en moest zorgen dat alles zo correct mogelijk werd verteld. Dat was lastig, intensief. Ik had erna nood aan iets anders.’

‘Op een dag zat ik buiten in de zon en las ik een stuk uit ‘Misschien wisten zij alles’, de bundel dierenverhalen van Toon Tellegen. En ik wou het ook eens proberen, zo’n dierenverhaal schrijven. Ik begon wat ideeën en zinnen neer te krabbelen op een blad papier. De eerste verhaaltjes leken nergens op, maar geleidelijk aan kreeg het toch meer vorm. En ik vond het fijn: eindelijk kon ik iets lichters schrijven, moest ik geen duizend boeken en interviews doornemen, maar had ik genoeg aan een tafeltje, een balpen en de verbeelding in mijn hoofd. Geen bloedige oorlogen en ingewikkelde politiek meer, maar dieren die door het bos huppelen: dat was eens iets anders. Ik schreef een heleboel verhalen en liet ze aan de kant liggen. Om te rijpen, zeg maar.’

Een boek schrijven voor mijn kind: dat vond ik als auteur het minste en tegelijk het mooiste dat ik kon doen.

‘En dan beslisten mijn vrouw en ik om aan een gezin te beginnen. Ze was uitgerekend voor eind maart 2017. Ik besliste om mijn bundel in die periode uit te geven, speciaal voor de geboorte en voor ons zoontje. Een boek schrijven voor mijn kind: dat vond ik als auteur het minste en tegelijk het mooiste dat ik kon doen. Ik koos een titel en werkte de verhalen af. 2 maanden voor de geboorte, vlak voordat het boek naar de drukker ging, moest ik aan de uitgever doorgeven wat ik op de eerste pagina wilde schrijven: of ik de naam van ons ongeboren kindje al zou vermelden. Daar heb ik over getwijfeld. Ik wist niet wanneer het boek effectief in de rekken zou liggen, en nog minder wanneer ons kindje ter wereld zou komen. Dus schreef ik: ‘Voor mijn pasgeboren zoontje’.'

'Het boek kwam uiteindelijk enkele dagen voor de geboorte uit. Maar ik had meteen een extra reden om veel promotie te voeren, want bij een tweede druk kon ik zijn naam wel invoegen. De reacties op het boek waren zeer positief, en het werd een van de winnaars van de Kinder- en Jeugdjury. De verkoop ging daardoor verrassend goed, er kwam een herdruk en ik paste het zinnetje aan naar: ‘Voor mijn zoontje Kamiel’. Net waar ik op had gehoopt. Kamiel, nu 4 jaar, weet dat het boek voor hem is. Hij is nog net te jong voor de verhaaltjes, maar we hebben hem er toch al een paar voorgelezen.’

In november 2018 verwelkomde Korneel zijn tweede kindje: Marthe. Dat betekende voor hem dat hij opnieuw aan de slag moest: als papa, en als schrijver. ‘Ik wilde ook voor haar verhalen schrijven, dat sprak voor zich. In de maanden voor haar geboorte was ik druk bezig aan een non-fictieboek, dus ik kon het kinderboek niet af hebben bij de geboorte. Maar ik ben er meteen aan begonnen toen ze er was. En het moest even goed zijn, ik wilde het voor beide even goed doen. Na wat vertraging door corona is het er nu eindelijk: ‘Hoge beren vangen veel wind’. Met 25 nieuwe dierenverhalen. Op de opdrachtpagina staat: ‘Voor mijn dochtertje Marthe’. Ik ben over alle verhaaltjes tevreden, maar dat is ongetwijfeld mijn mooiste zin.’

Het gaat over vriendschap, liefde, verdriet, identiteit, eerlijkheid, enzoverder, maar zonder te moraliseren, zonder zwaarwichtig te doen.

Korneel gaf zijn beide kindjes dus een boek, maar: welke boodschap wil hij meegeven? ‘De verhaaltjes gaan eigenlijk over hoe mensen met elkaar omgaan, maar ik heb de mensen ‘verdierlijkt’. Het gaat over vriendschap, liefde, verdriet, identiteit, eerlijkheid, enzoverder, maar zonder te moraliseren, zonder zwaarwichtig te doen. Het zijn – denk ik – leuke, lichtvoetige verhaaltjes met veel humor. Ik hoop vooral dat mijn kindjes, en alle kinderen die de boeken lezen, de verhalen leuk vinden, ermee lachen, grote ogen trekken … Het is mooi meegenomen als ze vragen stellen aan hun ouders (of leerkracht) over wat, waarom en hoe, en onbewust iets leren over de maatschappij waarin ze zijn terechtgekomen. Ik hoorde dat dat is gelukt met het eerste boek, nu wil ik dat nog eens klaarspelen.’

En of er ook nog een derde kinderboek komt? ‘Die vraag is me al een aantal keren gesteld. Eigenlijk verdenk ik de mensen die dit vragen ervan op een verdoken manier te polsen of er nog een derde kind komt. Dat laatste is niet de bedoeling: het is mooi geweest. Maar een nieuw kinderboek is niet uitgesloten. Meer verhaaltjes voor het slapengaan, dat kan nooit kwaad. Naarmate mijn kindjes ouder worden, zullen ze mij ook inspireren met hun spervuur aan waarom-vragen, hun kinderlijke verwondering, hun zoektocht in het leven. Tot nu toe creëerde ik verhalen ‘voor’ hen, misschien zal het in de toekomst ook ‘door’ hen zijn.’

hoge beren

Hoge beren vangen veel wind
25 verrassende, licht-filosofische dierenverhalen voor kinderen van 8 tot 108 jaar. Over de beer die dacht dat hij een boom was. Over de nieuwe schoenen van de duizendpoot. Over de dag waarop de mammoet voorgoed het bos verliet. Maar ook over de regenbui die enkel de hond nat maakte. En over wat er gebeurde toen de ezel op de rode knop drukte. Met prachtige illustraties van Naomi Christiaens.
Geschreven door: Korneel De Rynck
Geïllustreerd door: Naomi Christiaens
Uitgeverij: Pelckmans
ISBN 978-94-6383-228-1

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.