Desperate Housewives versus Mannen weten waarom

door Rebelle

De rolverdeling thuis blijft een knelpunt. Onderzoek toont aan dat vrouwen meer tijd spenderen dan mannen aan het huishouden en de zorg voor kinderen, ouderen en mensen met een handicap. Deze genderkloof wordt nog vergroot zodra er kinderen in het spel komen. In de rest van Europa zien we een gelijkaardig patroon: 92% van de vrouwen tussen de 25 en 49 zorgde in 2016 dagelijks voor hun kinderen tegenover 68% van de mannen.

Die verdeling heeft een negatieve invloed op vrouwen op de arbeidsmarkt. Vandaag bedraagt de loonkloof in België nog steeds 9,2%. De ongelijke en stereotiepe verdeling van de zorgtaken, met als gevolg het grote aantal deeltijds werkende vouwen, ligt mee aan de basis van de loonkloof. Toch wordt deze link niet snel gelegd. ZIJkant deed onderzoek naar wat mannen vinden van de taakverdeling en wat zij nodig hebben om meer te zorgen.

De taakverdeling

Uit het onderzoek blijkt dat mannen veelal vinden dat er vanzelf een evenwicht is ontstaan binnen hun huishouden. Er wordt regelmatig opnieuw gezocht of onderhandeld over de verdeling wanneer er nieuwe factoren opduiken, zoals een nieuwe job, ziekte, andere werkuren, kinderen of Covid-19. In het algemeen staat communicatie centraal en kan er onderling gewisseld worden indien nodig. Toch is er soms nog stress en discussie, dit komt vooral door een gebrek aan tijd en energie.

Ik was de eerste man in de onderneming die ouderschapsverlof aanvroeg. Voor vrouwen van mijn leeftijd en functie is dat vaak standaard, maar voor mij was dat een psychologische overwinning.

De bevraagde vaders stellen dat er een negatieve invloed is of kan zijn van de maatschappij door bijvoorbeeld schoolboeken en films die een klassiek rollenpatroon afbeelden. Deze genderstereotiepe ideeën kwamen verschillende vaders ook tegen in het ziekenhuis, bij de kraamzorg en in de crèche. Vrouwen zijn vaak (onbewust) het eerste aanspreekpunt en mannen worden aan de kant gezet, wat de minder betrokken vaders nog minder motiveert.

Vaders geven aan dat ze vanuit de maatschappij of hun werkgever druk ervaren om voltijds te werken. “Ik was de eerste man in de onderneming die ouderschapsverlof aanvroeg. Voor vrouwen van mijn leeftijd en functie is dat vaak standaard, maar voor mij was dat een psychologische overwinning. Ik heb een collega die tijdskrediet opneemt om te gaan studeren: daar kan je als man trots op zijn, maar over ouderschap praten mannen niet”, zo vertelt Bert. “Het lijkt niet veilig om onder mannen te spreken over huishoudelijke taken. Je moet eerst weten dat de andere persoon daar ook mee bezig is voordat je het kan hebben over de wasmachine.”

Wat hebben mannen nodig?

Wat geven mannen zelf aan nodig te hebben zodat ze meer taken (kunnen) opnemen en hoe kan het huishouden beter verdeeld worden? Er zijn verschillende antwoorden, maar allen komen ze neer op meer tijd.

Ten eerste verwijzen mannen naar externe hulp in het huishouden. Dit zijn bijvoorbeeld poetsbureaus en strijkateliers, maar ook kinderopvang. Als er minder tijd moet gaan naar het huishouden ontstaat er meer tijd voor zichzelf, het gezin en de partner en is er minder stress.

Ten 2de wordt er gekeken naar veranderingen van bovenaf. In het algemeen is er een ontevredenheid over de werkuren. Een extra vrije dag in de week zou voor veel ouders een structureel verschil maken en kan leiden tot een duurzaam patroon. Bij deze veranderingen hoort ook meer flexibiliteit. Een uurtje vroeger beginnen of eindigen zou voor velen al een oplossing zijn. Hetzelfde geldt voor hybride thuiswerken.

Ten 3de willen ze dat de overheid inzet op een shift naar een meer kind- en oudervriendelijke samenleving met onder andere een mentaliteitswissel, goedkopere kinderdagverblijven en een verlenging van het geboorteverlof zodat ook vaders hun ouderrol kunnen opnemen. In veel organisaties kan ouderschap nu niet samengaan met een carrière. Bogas verwoordt het als volgt: “Mensen maken kinderen en dat zal altijd zo zijn, dus ik denk dat werkgevers dat beter kunnen omarmen en meer kunnen nadenken over systemen om de combinatie werk-privé te vergemakkelijken.”

Werk aan de winkel

Ook al vinden mannen dat de rolverdeling evenwichtig is, de cijfers tonen nog steeds ongelijkheden. Er is dus nog werk aan de winkel om vrouwen en moeders dezelfde kansen te bieden én om ze bewust te maken van de gevolgen voor hun carrièrekansen. Een normalisering van het ‘zorgen voor’ kan al zorgen voor een mentaliteitsshift in de samenleving. Door meer positieve aandacht te vestigen op mannen in zorgrollen en door meer tijd te creëren met behulp van flexibele uren, een kortere werkweek en meer vaderschapsverlof worden vaders gestimuleerd om betrokken te zijn thuis, wat weer zorgt voor gelijkere kansen op de werkvloer.

 

Geschreven door Rafke Pijls

Meer info: www.equalpayday.be/

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.