Wie maakt bij jullie het lijstje?

door Sara Van den Broeck

De voorbije jaren werd er veel aandacht besteed aan een eerlijke(re) taakverdeling binnen huishoudens. Maar de kleine to do’s die eindeloos in je hoofd rondspoken, zijn vaak moeilijker te bepalen en dus ook moeilijker te verdelen. Deze taken hebben een naam: emotionele arbeid. Vaak komt het merendeel van het huishoudelijk werk en ook de emotionele arbeid op één persoon terecht. Die wordt de projectmanager van dienst, en dat is al een job op zich.

Onderzoek toont aan dat de verdeling van emotionele arbeid, zeker in heteroseksuele relaties, nog altijd erg stereotiep verloopt. Vrouwen* nemen er meestal het grootste stuk in op. Vaak weten mensen ook niet dat er een term bestaat voor alle mentale arbeid die ze verrichten, dat maakt het extra moeilijk om dit bespreekbaar te maken. Soms komt de persoon in kwestie niet verder dan “Ik moet hier aan alles denken”.

Daarnaast veroorzaakt een ongelijke verdeling soms voor een grote mentale belasting. Daardoor is er minder ruimte voor ontspanning en kan ook de partnerrelatie eronder lijden.

Hoog tijd dus om hier verandering in te brengen.

De rol van huishoudmanager valt vaak op vrouwen, dat stereotype willen we aanpakken en laten verdwijnen. We willen het gevoel van de huishoudmanager te zijn bespreekbaar maken, zodat de weg naar een eerlijkere verdeling geopend wordt. We organiseren lezingen met seksuologen en relatietherapeuten rond het thema. Ze vertellen wat emotionele arbeid precies inhoudt en reiken handvaten aan om beter met deze mentale last om te gaan.

Zo organiseren we op verschillende plaatsen interactieve gespreksavonden.

Antwerpen
Interactieve lezing 'Emotionele Arbeid'
van Sara Casalin, klinisch psycholoog en schrijfster

Vrijdag 14 oktober 2022 van 20 tot 21.30 uur
‘t Kerkske, Kapelsestraat 182 in 2950 Kapellen 
Prijs: 6 euro*
*Ben je lid van Solidaris, dan krijg je 30% korting
Meer info: T 03 285 43 38 E antwerpen@rebelle-vzw.be
West-Vlaanderen

Hoeveel tabbladen staan er in jouw hoofd open? 
Donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur

emotionele arbeid actie a'pn
Rebelle team Antwerpen in actie

Proef op de som
Wij willen vrouwen graag een hart onder de riem steken en helpen met het beter verdelen van de emotionele arbeid in de gezinssituatie. Zo gezegd zo gedaan. We gingen het gesprek aan rond emotionele arbeid binnen het gezin bij onze collega’s. Wat bleek? Af en toe is het de partner die voor bepaalde taken zorgt,  maar meestal zijn 'vrouwen' constant bezig met al die onbetaalde 'emotionele arbeid'.  Met zin of tegenzin of omdat het zo hoort? Reden te meer om bij dit onderwerp te blijven stilstaan. Beladen met een handige weekplanner* gingen ze naar huis om alles samen met de partner te bekijken om zo de taken eerlijker te verdelen. Voor al die onbetaalde arbeid die zij dagelijks presteerden, kregen ze van Rebelle een (h)eerlijk chocolade  euromunt. Dat werd uiteraard gesmaakt.


Ook in het najaar blijft emotionele arbeid een van de pijlers binnen onze werking. We ontwikkelen de interactieve workshop ‘Expeditie Workload’. Aan de hand van foto’s, vragen en casussen kaarten we verschillende deelaspecten van emotionele arbeid aan. Op die manier creëren we openheid om over het onderwerp te praten en gedachten en tips uit te wisselen. Heb je interesse in deze workshop? Contacteer ons via info@rebelle-vzw.be.

Bij al deze activiteiten bieden we een weekplanner aan die helpt stilstaan bij de onzichtbare to do’s in het huishouden. De planner dient niet enkel om taken in te plannen, hij bevat ook tips en weetjes rond emotionele arbeid.

* De keuze voor de asterik (*) bij het woord vrouw* past voor ons binnen een poging tot genderinclusief taalgebruik. We willen namelijk dat elke collega, vrijwilliger, deelnemer, partner en contactpersoon bij Rebelle zichzelf kan zijn. Meer weten?

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.