20 dagen geboorteverlof

door Rebelle

Steeds meer vaders en meemoeders willen meer tijd doorbrengen met hun pasgeboren kind. Daarom pleiten wij voor 20 in plaats van 10 dagen geboorteverlof. Bovendien willen we het opnemen van dit geboorteverlof ook verplicht maken.

Op dit moment staat de wet slechts 10 dagen geboorteverlof toe. En hoewel het er weinig zijn, worden die 10 dagen niet door alle vaders volledig opgenomen. Dat betekent zeker niet dat die vaders of meemoeders geen tijd met hun kind willen doorbrengen. Voor sommige ouders is het echter te moeilijk om het geboorteverlof op te nemen om financiële redenen.

Nu worden de eerste 3 dagen geboorteverlof volledig vergoed door de werkgever, en de volgende 7 dagen worden aan 82 % van het brutoloon betaald door het RIZIV. Vaders en meemoeders in een moeilijke financiële situatie kunnen zich dat verlies van inkomen niet altijd veroorloven.

Papa’s bij de wieg

Het zijn echter niet alleen financiële problemen die ervoor zorgen dat vaders hun geboorteverlof niet opnemen. Er heerst op sommige werkvloeren ook nog altijd de overtuiging dat opvoeding een vrouwenzaak is. Onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2010) toont aan dat collega’s of werkgevers soms druk zetten op papa’s om het verlof niet op te nemen. Vanuit het idee dat mannen de kostwinner moeten zijn, en dus hun werk op de eerste plaats zetten. Om zulke situaties te vermijden willen wij dat het geboorteverlof verplicht wordt.

Het geboorteverlof zou ook opgenomen moeten worden vanaf het moment van de geboorte. Uit onderzoek van de Vrijdaggroep (2016) blijkt dat net in die periode de belangrijkste ‘zorgvaardigheden’ worden aangeleerd. Als papa’s in die periode voor hun kind zorgen, zullen ook in de latere jaren de zorgtaken eerlijker verdeeld worden. De opvoeding komt dan niet meer automatisch op de mama terecht. Dat komt vrouwen zowel thuis als op hun werk ten goede.

Zelfs Silicon Valley doet het

De bedrijfswereld begint stilaan in te zien dat een betere combinatie tussen werk en privé ook de werkgever ten goede komt. Grote multinationals als Facebook, Netflix en Spotify bieden hun werknemers allemaal lange geboorteverloven aan.
Facebook geeft kersverse vaders 4 maanden en bij Netflix mogen vaders zelfs tot een jaar betaald ouderschapsverlof opnemen. In België geeft AXA werknemers die vader worden 4 weken betaald geboorteverlof, Mastercard geeft hen 8 weken. Een goede ouder zijn en productief zijn op de werkvloer hoeft elkaar dus niet in de weg te staan. Integendeel, een gelukkige werknemer is een betere werknemer.

Ons voorstel

Wij pleiten voor 20 dagen geboorteverlof. Uit enquêtes van de Gezinsbond en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bleek dat de meeste vaders dat aantal als ideaal zagen. De 20 dagen gaan in vanaf de geboorte. Dat verlof zou verplicht zijn voor werknemers, ambtenaren en werklozen.
De eerste 3 dagen worden door de werkgever vergoed, de resterende 17 dagen door het RIZIV. De volle 20 dagen worden aan 100 % van het loon uitbetaald (weliswaar met een plafond voor de hoogste lonen). We willen dat dit recht op geboorteverlof ook geldt voor zelfstandige papa’s en meemoeders. Ook hun kinderen hebben recht op de zorg van beide ouders. Voor deze groep jonge ouders geldt de verplichting van opname niet.

Samen met een goede regeling van het ouderschapsverlof, zorgt het geboorteverlof ervoor dat de zorgtaken eerlijker verdeeld worden. Zo kunnen beide ouders met volle teugen genieten van hun kind.

Reageer

José Augusto Pinheiro
Ik vind het echt goed dat vaders 20 dagen verlof zouden hebben na de geboorte van hun kind. Meer tijd samen en de moeder helpen.
24/01/2019 - 10:09
Kenny
Dit vind ik een schitterend idee, aangezien ik weet dat de moeder niet altijd fysisch instaat is om alleen voor de pasgeborene te zorgen.
24/01/2019 - 12:56
Britt
Dit zou fantastisch zijn! De eerste dagen in het ziekenhuis is de vader ook meer bezig met al het papierwerk en van hier naar daar gespurt. Eens thuis bleek de papierhoop nog niet klaar te zijn. Gevolg, de helft van het vaderschapsverlof is al voorbij en je hebt nog niet 100% kunnen genieten van je kleintje. Ik had het geluk dat mijn man aansluitend vakantie heeft kunnen nemen. Ik zou niet weten hoe ik alles als nieuwe moeder had moeten doen. Het financiële plaatje is een groot nadeel dat je maar 82% van je loon krijgt de laatste dagen!
31/01/2019 - 11:03
Tursah
Daar ben ik volledig mee eens.
31/01/2019 - 12:40
Samuel
I think that is good, so that dad's can also have more time for the kinds
31/01/2019 - 16:14

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.