Powervrouw Sirene Blieck

door Rebelle
  1. SIRENE BLIECK

Belgische socialistische militante, nationale secretaris van ‘SVV’

1899 - 1976

Sirene Blieck is een powervrouw omdat …

Gelijk loon voor gelijk werk

  • ze in 1927 hoofdredactrice werd van ‘Stem der Vrouw’, de vroegere krant van de socialistische vrouwenbeweging en de voorloper van ‘Vizine’.
  • ze in 1928, samen met Isabelle Blume, aangesteld werd tot nationale secretaresse van ‘SVV’, de vorige naam van ‘VIVA-SVV’, een rol die ze tot 1962 glansrijk vervulde.
  • ze een ware voorvechtster van vrouwenrechten was. Al in de jaren 30 verschenen er in de ‘Stem der Vrouw’ artikels die het gebruik van anticonceptie uitlegden en waarin er gepleit werd voor “het recht van de vrouw om haar lichaam tegen overdreven vruchtbaarheid te beschermen”. Dat was geen evident standpunt in die tijd.
  • ze na WO II, in 1948, de Internationale Vrouwendag (8 maart) opnieuw op de kaart zette in België. Tijdens WOII werd vrouwendag niet georganiseerd. Op die 1ste vrouwendag na de oorlog werd er gepleit voor het volgende: recht op arbeid voor de vrouw, toelating tot alle functies en beroepen, ‘gelijk loon voor gelijk werk’, politieke gelijkheid, burgerlijke gelijkheid, beschermingsmaatregelen voor moeder en kind en een duurzame vrede. Die eisen zijn vandaag, meer dan 70 jaar later, nog steeds niet voor alle vrouwen gerealiseerd.

Ook dat nog: Tijdens de Spaanse burgeroorlog organiseerde Blieck opvang voor Spaanse kinderen in Belgische socialistische pleeggezinnen.

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.