Waarom wij soms women-only activiteiten organiseren

door Rebelle

We kunnen nog altijd niet spreken van echte gendergelijkheid in onze samenleving. Denk aan de duizenden #MeToo-verhalen, de ongelijke verdeling van onbetaald zorgwerk tussen de genders, de loonkloof en het glazen plafond, body shaming, catcalling en victim blaming, noem maar op. Nochtans lijkt het voor sommigen dat, na het verwerven van recht op onderwijs, stemrecht en zeggenschap over eigen buik, het feministische project geslaagd en afgerond is. Meer nog: er gaan (vaak mannen-)stemmen op dat ‘de slinger doorslaat’, en vrouwen die zich uitspreken of organiseren krijgen te kampen met weerstand.

In werkelijkheid staat het psychisch en fysiek welzijn van vrouwen nog steeds onder druk. Daarom is het vandaag meer dan ooit nodig om vrouwen te blijven verbinden, te versterken en aan te zetten tot actie in hun eigen leven en omgeving. Dat is wat Rebelle doet: we brengen vrouwen samen, inspireren hen en komen op voor hun belangen. We doen dat via gedurfde campagnes, innovatieve projecten en empowerende groepsactiviteiten. Als maatschappijkritische vereniging streven we naar gelijke kansen voor iedereen en solidariteit tussen zowel vrouwen onderling, als tussen de genders.

In de meeste gevallen maken we onze activiteiten daarom voor iedereen open en toegankelijk: we willen het draagvlak voor een inclusief feminisme vergroten, en we erkennen daarbij ondubbelzinnig het belang van de participatie en het engagement van mannen. Maar we stellen vast dat vrouwen nog te vaak niet (genoeg) gehoord worden of zelfs overstemd worden in ruimtes die openstaan voor iedereen. Om te kunnen bouwen aan een samenleving waar alle vrouwen zich goed in hun vel voelen en onbeschaamd zichzelf durven zijn, kiezen we er voor om sommige van onze activiteiten uitsluitend op hen te richten. Dat betekent concreet dat we, in uitzonderlijke gevallen, enkel vrouwen* uitnodigen en toelaten.

Zo willen we vrouwen de kans bieden om even te ontsnappen aan de ongelijke maatschappelijke verhoudingen, de genderdiscriminatie en de onveiligheid die daaruit voortvloeit. We willen mogelijkheden scheppen waar zij vrijuit kunnen communiceren over gevoelige of intieme thema’s, ervaringen uitwisselen en samen beleven, elkaar motiveren, zich vrij en veilig kunnen uiten, hun zelfvertrouwen versterken en collectief reflecteren. We zien dit soort initiatieven in de huidige context als een waardevol en noodzakelijk middel in het ondersteunen van vrouwen. Het vormt geen doel op zich: we willen geen gendersegregatie herinvoeren of bevorderen.  We zien het wél als de (tijdelijke) invulling van een reële nood; als een stap op de weg naar een volledig egalitaire samenleving.

Jammer genoeg merken we dat deze activiteiten soms kritiek uitlokken, niet zelden vanuit een opmerkelijke islamofobe en racistische motivatie. We verzetten ons uit alle kracht tegen dit soort argumenten en verwerpen het idee om als vrouwenorganisatie die strijdt voor gendergelijkheid en gelijke kansen voor álle vrouwen, ingezet te worden in een extreemrechts discours. Bovendien verwijzen we graag naar andere op basis van gender gescheiden evenementen en ruimtes: ladies night in de bioscoop, fitnessclubs gericht specifiek op mannen of vrouwen, eliteclubs voor mannen … Consumptie-gedreven activiteiten waar dit als slimme marketing wordt toegepast, lijken vooralsnog minder polemiek uit te lokken. Vanuit Rebelle daarentegen, hopen wij met onze acties enkel maatschappelijke winst te boeken. In functie daarvan stellen wij onze prioriteiten. En soms betekent dat: women only.

* Iedereen die zich vrouw voelt en/of zich zo identificeert.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.