Blijf van mijn lijf

door Ann Dewalque

Stel je de volgende situatie voor: je gaat feesten met je vrienden, maar het is erg druk in de bar. Mensen moeten langs elkaar door wringen om zich te verplaatsen. All good, dat hoort erbij. Maar dan schuift er iemand langs, en je voelt een kneep in je bil. Een paar minuten later drukt er iemand wel erg nadrukkelijk een kruis tegen je heup. Nog een kneep in je bil. En allemaal zonder dat je het minste idee hebt over wie het zou kunnen zijn.

Helaas is dat voor vele vrouwen* een heel herkenbare situatie. En eigenlijk zijn dat allemaal situaties van seksueel geweld, al wordt dat vaak nogal snel lachend weggewuifd of geminimaliseerd. Toch willen wij erop hameren dat dit niet normaal hoort te zijn, en dat iedereen onbezorgd een stapje in de wereld zou moeten kunnen zetten. Onderzoek uit de gemeente Elsene (waar o.a. studenten van de ULB en VUB uitgaan, naast de bewoners) toont aan dat 2 op de 3 vrouwen tussen de 18 en 30 jaar zich niet veilig voelt om daar ’s avonds uit te gaan.

Elsene is niet de enige uitgaansbuurt die met zulke problemen kampt. Het blijft ook niet altijd bij vluchtige ongewenste aanrakingen, zo vertellen onze getuigen:

Imane*: “Toen ik een jaar of 17 was, ging ik een weekend naar zee met een vriendin. We waren op een feestje, toen bij mij ineens het licht uit ging. Volgens mijn vriendin gedroeg ik me heel bizar, alsof ik superveel gedronken had terwijl dat niet zo was. Gelukkig heeft zij toen meteen aan de alarmbel getrokken en hebben ze me mee naar een ziekenhuis genomen. Daar bleek dat er iemand iets in mijn drankje had gedaan. Ik ben blij dat mijn vriendin op dat moment bij me was, wie weet wat er anders had kunnen gebeuren. Zelf heb ik geen enkele herinneringen meer aan die avond, dat vind ik nog het akeligste van al.”

Margaux*: “In de feestzaal van mijn unief waren er wel vaker mensen met erg grijpgrage handen. Toch herinner ik me vooral een avond waarop een man en zijn vriend echt niet van ophouden wisten. Ze probeerden mij en een vriendin de hele tijd mee naar buiten te krijgen en lieten ons niet met rust. Alle gebruikelijke smoesjes hadden we al geprobeerd: van plek veranderen, naar het toilet gaan, letterlijk zeggen dat we met rust gelaten wilden worden … Uiteindelijk heb ik aan een jongen die ik nauwelijks kende gevraagd of hij zich als mijn vriendje wou voordoen, en zelfs pas nadat die zich echt boos heeft gemaakt op die andere mannen, zijn ze afgedropen. Dat was echt beangstigend, we wilden eigenlijk gewoon naar huis, maar durfden niet naar buiten te gaan.”

Recent onderzoek van prof dr. Ines Keygnaert toont aan dat maar liefst 81% van de vrouwen en 48% van de mannen een vorm van seksueel geweld meemaakt in hun leven. 80% van de personen die zich als LGBTQ+ identificeren heeft een vorm van seksueel geweld ervaren. Iedere dag worden er gemiddeld 10 verkrachtingen gemeld, maar het werkelijke aantal wordt op 100 per dag geschat. Slechts 7% van de slachtoffers zoekt formele hulp en 4% doet aangifte bij de politie.

De stap om hulp te vragen aan je omgeving tijdens het uitgaan is soms groot. Uit het onderzoek van Keygnaert blijkt dat slachtoffers zich vaak schamen, en daarnaast ook te maken krijgen met victim blaming. Ze krijgen bewust of onbewust de schuld van wat gebeurd is. Dit heeft als gevolg dat te weinig slachtoffers de juiste hulp krijgen. Het gebeurt ook nog al te vaak dat het medisch en juridisch personeel waarmee slachtoffers in aanraking komen, vaak niet opgeleid zijn om de adequate zorg te verlenen. Sowieso willen wij benadrukken dat het nooit jouw schuld is, ongeacht wat je draagt of drinkt.

Wat het beleid volgens ons kan doen, lees je op onze website. Maar als individu kan je ook een verschil maken. Zie je tijdens het uitgaan een situatie die je niet oké lijkt? Dan kan je op verschillende manieren proberen tussen te komen. Iets doen is bijna altijd beter dan niets doen (zolang het je eigen veiligheid niet in het gedrang brengt). Je kan gebruik maken van de 5 A’s: anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken of aanwezig blijven. Meer info over deze strategieën vind je op  www.allesoverseks.be/hoe-kan-je-helpen-als-je-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-ziet.

In november vragen wij aandacht voor seksueel geweld tijdens het uitgaan. Op welke manier we dat gaan doen, houden we nog even geheim. Hou dus zeker onze website en sociale media in de gaten

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.