Wie is Rebelle?

Duizenden sterke vrouwen, honderden initiatieven en een eeuw geschiedenis … Onze vrouwenvereniging heeft sinds 1922 een mooi parcours doorlopen. Maar tijden veranderen. Daarom heten wij vanaf nu Rebelle.

We kunnen nog altijd niet spreken van echte gendergelijkheid in onze samenleving. Daarom verenigen wij groepen vrouwen die zich inzetten voor verschillende actuele thema’s: seksualiteit, emotionele arbeid, geweld, menstruatiearmoede, de gezondheidskloof, body positivity en ouderschap. We durven al eens tegen de stroom ingaan en gedurfde campagnes voeren. Daarnaast organiseren we, samen met onze vrijwilligers, op lokaal niveau activiteiten die een link hebben met deze thema’s. Telkens met een snuifje pit.

Rebelle bouwt aan een samenleving waar alle vrouwen* zich goed in hun vel voelen, en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn. We doorbreken taboes. Menstruatie is toch iets doodnormaal? We stellen nieuwe normen op. Want hé, als nieuwe ouder doe jij dat goed! En perfectie bestaat niet bij ons. Elk lijf mag er zijn.

We zijn toegankelijk, inclusief en streven naar gelijke kansen voor alle vrouwen in alle aspecten van hun dagelijks leven. Daarvoor schakelen we het volume van de vrouwelijke stem hoger. Of hun protest nu groots of net heel klein is.
 

Rebelle is er ook voor ouders en opvoeders
Rebelle is betrokken partner van 64 Huizen van het Kind en organisator van 52 consultatiebureaus in Vlaanderen, één prenataal steunpunt en één inloopteam in Antwerpen.

Onze consultatiebureaus staan in voor het opvolgen van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving.

Ons inloopteam biedt preventieve gezinsondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6 jaar.  We organiseren groepsgerichte ouderbijeenkomsten,  spel en ontmoeting en open onthaalmomenten binnen de Huizen van het Kind.  In de Huizen van het Kind zijn ouders met kinderen tot 24 jaar welkom.

Wil je je graag als vrijwilliger inzetten voor de ondersteuning van jonge gezinnen? Laat het ons weten via consultatiebureaus@rebelle-vzw.be.
 

Een stukje geschiedenis
Hoewel we pas sinds februari dit jaar door het leven gaan als Rebelle, zijn we altijd al rebels geweest, zij het dan onder een andere naam. Van 2003 tot 2022 waren we VIVA-SVV, en nog eens daarvoor waren we de Socialistische Vooruitziende Vrouwen.

1922 - de Socialistische Vooruitziende Vrouwen/ Femmes Prévoyantes Socialistes
In die eerste jaren zetten we ons vooral in voor de ontvoogding van de vrouw en het vergemakkelijken van haar leven. Concreet vertaalde zich dat in onder andere de materiële en wettelijke bescherming van moeder en kind, bescherming tegen ziektes, bescherming van de arbeidster, het opeisen van politieke en burgerrechten, actievoeren tegen oorlog en het oprichten van kinderwerken zoals de weging van baby’s en kindervakanties.

2003 - VIVA - Socialistische Vrouwen Vereniging (VIVA-SVV)
Times were a-changing in de jaren 2000, en SVV vond dat het tijd werd om daarin mee te gaan. Een nieuwe naam en nieuwe stijl moest onze vereniging een extra boost geven om te werken aan een verjongd imago, en helpen om onze sterke visie verder bekend te maken. Op 16 november 2003 kreeg SVV de nieuwe naam VIVA - Socialistische Vrouwen Vereniging (VIVA-SVV). VIVA-SVV realiseerde een eigentijds en uitgebreid aanbod rond de pijlers gezondheid en welbevinden, consumeren, cultuur en creativiteit, gelijke kansen, gezin, relaties en opvoeding.

2022 – Rebelle – Vrouwen* die hun wereld veranderen
Tijd voor vernieuwing. Tijd voor Rebelle. Rebelle streeft naar gelijke kansen voor alle vrouwen, in alle aspecten van hun dagelijks leven. Als maatschappijkritische vereniging strijden we voor een hedendaags, solidair en inclusief feminisme waar iedereen zich thuis voelt, vrouwen, mannen, rijk, arm, ziek en gezond … Vandaag is de kloof tussen de verschillende genders nog groot. Als vrouwenvereniging doen we er alles aan die te dichten.
 

Onze doelstellingen?
Vrouwen verbinden, gelijke gezondheidskansen voor iedereen, feminisme verspreiden en vrouwen mentaal sterker maken.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.