Jouw Rebelle-groep

door Rebelle

Rebelle heeft een heel actieve groepswerking. Zo versterken we het sociale weefsel en werken we actief mee aan een warme, solidaire en open samenleving waar vrouwen zich goed in hun vel voelen en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn. Onze groepen vormen veilige plaatsen waar vrouwen verbinding met anderen en ademruimte voor zichzelf kunnen vinden.  

Verschillende soorten groepen

In onze werking is zowel plaats voor de klassieke, buurtgerichte groepen, als voor de meer experimentele, thematische groepen, voor groepen met een tijdelijk karakter als voor meer structurele groepen.

Lokale groepen enerzijds vormen het aanspreekpunt voor vrouwen in hun buurt of stad. Ze blazen leven in hun eigen omgeving en geven vrouwen de ruimte om elkaar te ontmoeten: soms door kleine, eenvoudige acties, en soms door uit te pakken met grootse, ambitieuze evenementen. Altijd gezellig, vaak erg leerrijk en soms ook een tikkeltje stout!

Anderzijds moedigen we steeds meer nieuwe vormen van vereniging en activisme aan: digitaal of over de grenzen van steden en provincies heen zijn ontmoeting en uitwisseling ook mogelijk! Vanuit een gedeelde interesse, ervaring of vraag kunnen deze groepen een houvast bieden, een platform zijn voor informatiedeling en de onderlinge solidariteit versterken.

Eén ding hebben de groepen wel allemaal gemeen: ze dragen de missie, de waarden en de spirit van onze organisatie mee uit. Rebelle is de ondersteunende partner die de groepen omkadering en een beschermende paraplu biedt.

Ondersteuning

Hoe ziet die steun aan de groepen er nu precies uit?

Ten eerste krijgt je groep heel wat praktische ondersteuning:

  • Verzekering: iedere vrijwilliger en deelnemer is verzekerd tijdens een activiteit van jouw Rebelle-groep. Geef je activiteit altijd tijdig door aan een regionale medewerker.
  • Financieel: onze groepen kunnen rekenen op een jaarlijks werkingsbudget. Ook groepen die pas gestart zijn, krijgen een financieel duwtje in de rug. Daarnaast kunnen tijdelijke groepen ook rekenen op tijdelijke projectsubsidies. 
  • Promotiekanalen: voor de promotie van je activiteiten kan je gebruik maken van onze website, Facebook-pagina’s en nieuwsbrieven. Je kan ook hulp vragen bij het maken van een flyer of affiche. Zo bereik je gegarandeerd een breed publiek.
  • Promomateriaal: het is fijn als jouw deelnemers en bezoekers onze organisatie leren kennen. Daarvoor stellen we dan ook graag allerlei promomateriaal ter beschikking.
  • Locaties: een geschikte plek vinden voor je activiteit is geen gemakkelijke opdracht. Daarom kan je terecht bij je regionale medewerker, die mee de mogelijkheden bekijkt.

Ten tweede kan je bij ons terecht voor inhoudelijke begeleiding:

  • Inspiratie en expertise: zelfs de grootste creatieve geesten hebben wel eens nieuwe input nodig. We hebben een heuse inspiratiegids voor je, waar je meer dan 100 ideeën voor leuke activiteiten terugvindt. Daarnaast hebben alle medewerkers jarenlange ervaring met het organiseren van activiteiten. Durf dus te vragen!
  • Sprekers vinden: je weet rond welk thema je wil werken, maar zoekt een goeie externe begeleider of spreker? Het is heel belangrijk juiste en kwaliteitsvolle informatie over te brengen, dus denk na over wie je uitnodigt. Ook hiervoor kan je te rade gaan bij je regionale contactpunt. Want als je de koppen samen steekt, is 1 + 1 altijd gelijk aan 3.
  • Nationale acties: elk jaar werken we een aantal nationale campagnes uit. Daar kan je als groep op intekenen. Zo heb je kant-en-klare activiteiten, die binnen de thema’s en de missie passen. Een win-win!

Hulplijn inroepen

De regionale contactpunten vormen hét aanspreekpunt van de vrijwilligers, en staan in voor het begeleiden, informeren en opvolgen van groepen. Voor al je vragen, ideeën of een fijne babbel kan je daar terecht. Daarnaast vinden er ook samenkomsten en vormingsmomenten plaats, specifiek voor onze vrijwilligers. Roep dus gerust de Rebelle-hulplijn in, en we helpen je verder. De juiste gegevens vind je onder contact.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.