Memorandum - gezondheidsgeletterdheid

door Rebelle

Er zijn grote sociale verschillen in de gezondheid en het welzijn van mensen in Vlaanderen/België. Geldgebrek, gebrek aan kennis en een ongelijke toegang tot de gezondheidszorg maken dat verschillende groepen in onze samenleving minder gemakkelijk een gezonde levensstijl kunnen aanhouden en minder fysiek en mentaal gezonde levensjaren kennen. Dit fenomeen noemen we de ‘gezondheidskloof’. Zo blijkt dat de groep (kortgeschoolde) vrouwen een slechtere gezondheidssituatie ervaart, deels omwille van het lager niveau van gezondheidsvaardigheden. Vanuit de sociale grondrechtenbenadering heeft iedereen nochtans evenveel recht op een goed gezondheid en maatschappelijke ontplooiing. 

Rebelle zette zich de afgelopen jaren sterk in voor het versterken van de gezondheidsvaardigheden bij socio-economisch kwetsbare, kortgeschoolde vrouwen en/of vrouwen met een migratieachtergrond. We richtten ons zowel op gezondheidsvaardigheden in het algemeen als op reproductieve gezondheidszorg met onze projecten ‘Begrijp je dokter’ en ‘Bij de gynaecoloog’.

Vanuit onze ervaring kan Rebelle verschillende beleidsaanbevelingen formuleren gericht op de het versterken van gezondheidsgeletterdheid van (kwetsbare) vrouwen door:

  • Sensibiliseringscampagnes, volksgezondheids-, gezondheidspromotie … financieren en lanceren.
  • Empowerment van de patiënten bevorderen door versterken van gezondheidskennis en gezondheidsvaardigheden. Investeren in lokale initiatieven en in initiatieven voor kwetsbare groepen.  
  • In het algemeen de inhoud en de vorm van de communicatie aanpassen aan de verschillende bevolkingsgroepen, zoals kwetsbare vrouwen, en daarbij rekening houden met de culturele achtergrond, het opleidings- en socio-economische niveau (KCE).
  • (Digitale) tools ontwikkelen die gezondheidsgeletterdheid tussen patiënt en zorgverlener versterken. Kanalen voorzien (en verbeteren) waar in gemakkelijke taal en eventueel verschillende talen gezondheidsinformatie beschikbaar is (naar voorbeeld van Zanzu). Een betrouwbaar informatieportaal voor het grote publiek financieren en lanceren.
  • Hulpmiddelen, zoals opname materiaal, schrijfmateriaal, vertaalapplicaties … beschikbaar stellen en het gebruik ervan bij consultaties stimuleren (naar voorbeeld van Begrijp je dokter-folder en Bij de gynaecoloog-boekje).  
  • Vereenvoudigen en standaardiseren van taal gebruikt tussen patiënt en dokter. Sensibiliseringsacties hierover organiseren voor zorgverleners.
  • De competenties en vaardigheden om te communiceren en interageren met patiënten en om hen autonomer te maken, opnemen in de opleiding en in accreditatie en certificatie van alle (toekomstige) zorgverleners
  • Voorspelbaarheid van de kostprijs van consultaties verhogen door het voorzien van laagdrempelige en duidelijke communicatie en informatie op maat gericht naar kwetsbare doelgroepen.

Lees ons volledige memorandum. (pdf)

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.