Waarom onze voornaamwoorden in onze mailhandtekening?

door Rebelle

Aan iemands naam kan je eigenlijk niet afleiden met welke genderidentiteit die persoon zich identificeert. Aan de ene kant maken we het dus makkelijker voor de ontvangers van onze mails: zij weten nu steeds hoe wij aangesproken willen worden en op welke manier ze naar ons kunnen verwijzen. Anderzijds willen we hiermee ook een beetje sensibiliseren. Gender is een spectrum, dat uit meer bestaat dan enkel mannen en vrouwen.

Mensen gaan er snel van uit dat ze op basis van iemands uiterlijk of iemands naam weten hoe die persoon zich identificeert, terwijl dat niet noodzakelijk overeenkomt. De meeste mensen weten hoe ze personen kunnen aanspreken die zich identificeren als man of vrouw. Bij personen die zich als queer of non-binair identificeren is dat minder vaak het geval. Onze Nederlandse taal heeft in tegenstelling tot andere talen, zoals bijvoorbeeld het Zweeds, geen neutraal enkelvoudig voornaamwoord. Queer of non-binaire personen worden eigenlijk taalkundig onzichtbaar gemaakt. Zij kiezen vaak om die/hun te gebruiken, maar bij Rebelle willen we vooral dat de persoon in kwestie dat zelf kan beslissen. Om die drempel te verlagen plaatsen wij dus allemaal onze voornaamwoorden in onze handtekening.

Meer weten?
Wat is genderidentiteit of genderexpressie nu weer precies? Je kan steeds terecht bij Cavaria voor meer info.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.