Memorandum: gendersensitieve geneeskunde

door Rebelle

De oude Grieken dachten dat vrouwen eigenlijk ‘ingekeerde mannen’ waren. 2000 jaar later lijkt er soms nog weinig veranderd: nog steeds beschouwt de medische wereld vrouwen vaak als ‘kleine mannen’.
Onderzoek is gebaseerd op het mannenlichaam, symptomen worden beschreven aan de hand van typisch mannelijke klachten en dokters en wetenschappers gaan er al te makkelijk van uit dat de resultaten wel van toepassing zullen zijn op vrouwen. Daardoor werkt sommige medicatie minder goed bij vrouwen of geeft het veel meer bijwerkingen.

Daar komt bovenop dat de klachten van vrouwen, en in het bijzonder van vrouwen van kleur, niet serieus worden genomen of zelfs worden weggewuifd. Als vrouwen niet serieus worden genomen sleept hun probleem langer aan waardoor het veel ernstiger en moeilijker te behandelen wordt, met alle langetermijngevolgen van dien.

Het wordt hoog tijd dat we de gezondheid van vrouwen serieus gaan nemen. Daarom bevelen we de volgende beleidsmaatregelen aan:

  • In kaart brengen van lacunes in huidige zorgopleidingen en daarvoor nieuwe richtlijnen opstellen.
  • In kaart brengen van blinde vlekken in farmaceutisch en medisch-wetenschappelijk onderzoek en van een gendergelijke onderzoekspopulatie een voorwaarde voor financiering maken.
  • Geaccrediteerde bijscholingen organiseren voor artsen.
  • Sensibiliseringscampagnes rond het thema organiseren door de overheid.
  • KCE de bevoegdheid geven om richtlijnen op te stellen, aanbevelingen te doen en te monitoren dat die gevolgd worden. Zij kunnen een coördinerende rol opnemen, vergelijkbaar met de alliantie gezondheidsvaardigheden in Nederland.

Lees hier ons volledige memorandum. (pdf)

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.