Rebelle steunt de Kinderopvangzaak, jij ook?

door Rebelle

De Vlaamse regering besliste in het najaar van 2023 om de voorrangsregels in de kinderopvang aan te scherpen vanaf 1 april 2024. Rebelle, samen met een brede coalitie van organisaties, is absoluut tegen de nieuwe regels, die talloze ouders discrimineren. Daarom stappen we mee naar het Grondwettelijk Hof om die nieuwe regels te laten vernietigen. 

Wat zijn de nieuwe voorrangsregels?

Vanaf 1 april 2024 moeten kinderdagverblijven waar ouders betalen volgens hun inkomen (de ‘trap 2’ kinderopvang) minstens 90% van de plaatsen vrijhouden voor gezinnen die gemiddeld 4/5 of voltijds werken, of een 4/5 of voltijdse opleiding volgen die leidt naar werk. Maximum 10% van de plaatsen mag worden voorbehouden voor gezinnen die minder werken, om welke reden (mantelzorg, handicap, geen mogelijkheid tot vast contract …) dan ook. 

Waarom zijn die regels een probleem?

Deze regels treffen vooral vrouwen hard. In Vlaanderen werken ongeveer 40% van de vrouwen deeltijds. Dat doen ze om verschillende redenen: bijvoorbeeld om de zorg voor kinderen of familie te kunnen bolwerken, omdat ze door ziekte of handicap niet meer kunnen of mogen werken, of omdat er in hun sector geen voltijds contract beschikbaar is (dit is in de kinderopvangsector vaak een probleem ). Zelfs als ze een partner hebben die voltijds werkt, komen ze samen niet aan gemiddeld 80%. Dan zijn er ook nog alleenstaande ouders, voor wie het simpelweg niet haalbaar is om voltijds te werken. 

“Niemand stelt zich de vraag of een kleuter voorrang krijgt op school. Waarom zouden we dat wel doen in de kinderopvang?”

Daarnaast is kinderopvang zoveel meer dan een plek waar kinderen opgevangen worden omdat hun ouders niet thuis zijn. Volgens experts zou kinderopvang een basisvoorziening moeten zijn, omdat het een belangrijke sociale en pedagogische functie vervult en een onmisbaar middel is in de strijd tegen kinderarmoede. Het helpt er mee voor zorgen dat een kindje een goede start kan maken. 

De toekomstgroep Kinderopvang, een werkgroep met experts, vakbonden en vertegenwoordigers van de sector, vat het goed samen: “niemand stelt zich de vraag of een kleuter voorrang krijgt op school. Waarom zouden we dat wel doen in de kinderopvang?”

Wat gaan we doen? 

Samen met een brede coalitie van organisaties stappen we naar het Grondwettelijk Hof. Deze instelling in België toetst de wetten en decreten af aan de grondwet. Als er een wet of decreet tegen de grondwet ingaat, kan het Grondwettelijk Hof die vernietigen. Onze coalitie gelooft erin dat de nieuwe voorrangsregels discriminerend zijn naar ouders en een achteruitgang betekenen voor gezinnen, wat in strijd is met de grondwet. Wij hopen met onze zaak dus ervoor te zorgen dat de regels worden vernietigd.

Wat kan jij doen?

We kunnen alle hulp gebruiken, en dat op verschillende manieren:

  1. Spread the word: volg ons op sociale media en deel onze posts, print onze posters af en hang ze overal op.
  2. Steun onze crowdfunding: een juridische procedure kost veel geld, dus daarom zamelen we centjes in. Je kan rechtstreeks doneren, of een actie op poten zetten om geld in te zamelen.
  3. Deel jouw getuigenis: hebben de nieuwe voorrangsregels effect op jou, en wil je daar iets over kwijt? Bezorg ons dan jouw verhaal, zodat we met echte mensen kunnen aantonen waarom deze zaak zo belangrijk is. 
  4. Sluit je aan als verzoeker: tot we de zaak officieel neerleggen bij het Grondwettelijk hof (in de loop van mei), kan jij of jouw organisatie nog mee verzoeker worden. 

Praktische info
Alles over de campagne vind je op www.kinderopvangzaak.be.
Volg de kinderopvangzaak ook op Instagram en Facebook.

Alle tekeningen voor de Kinderopvangzaak werden gemaakt door Noëmi Willemen.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.