Rebelle strijdt verder tegen menstruatie-armoede

door Rebelle

In 2020 kwam Caritas naar buiten met het eerste onderzoek rond menstruatie-armoede in Vlaanderen. Wat blijkt? 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar in Vlaanderen geeft aan soms te weinig geld te hebben om menstruatieproducten te kopen. Omwille van het ongemak dat dit met zich meebrengt, missen ze dagen op school of beperken ze hun vrijetijdsactiviteiten. Rebelle vindt dat de politiek dringend in actie moet schieten. Om onze boodschap kracht bij te zetten, kloppen wij op 7 september samen met Linde Merckpoel aan bij de politieke secretariaten in Brussel om politici te wijzen op de urgentie van het probleem en op hun verantwoordelijkheid.

Dit doen we met de aankondiging van een geboorte. Heugelijk nieuws, ware het niet dat we nu al bezorgd zijn om de om de menstruatiekost waar deze kinderen en hun ouders later mee geconfronteerd zullen worden. Voor alle menstruerende personen die met dergelijke financiële zorgen te maken hebben of zullen krijgen, vragen wij om actie. Als symbool van onze ongerustheid presenteren we geen verjaardagstaart, geen pampertaart, maar een menstruatietaart.

“Als feministe wil ik mijn dochters vertellen dat ze alles kunnen wat jongens kunnen. Dat begint allemaal bij vrijheid. Net daarin word je belemmerd door menstruatie-armoede.” - Linde Merckpoel

Samen met heel wat andere (vrouwen)organisaties schoten we in actie. We startten een inzamelactie waarbij we menstruatiezuilen verspreiden over heel Vlaanderen. In totaal plaatsen we meer dan 100 zuilen.

Ondertussen zijn we 3 jaar verder. Hoeveel aandacht er ondertussen ook naar het thema ging, op politiek niveau beweegt er voorlopig weinig. Allerlei vzw’s, belangengroepen en middenveldorganisaties werken initiatieven uit en lossen het probleem (tijdelijk en in beperkte mate) op. Wij verwachten meer. Er moeten structurele oplossingen komen om menstruatie-armoede aan te pakken.

Wij pleiten voor het gratis ter beschikking stellen van wegwerpproducten.

Hierbij leggen we de focus op:

  • Toegankelijkheid: de producten moeten beschikbaar zijn op plekken waar mensen in armoede komen (scholen, apothekers, sociale winkels, openbare toiletten, welzijnsinstanties enzovoort).
  • Laagdrempeligheid: de producten moeten laagdrempelig verkrijgbaar zijn. Dit betekent onder andere dat mensen producten moeten kunnen verkrijgen zonder iemand aan te spreken en dat er geen administratieve randvoorwaarden zijn.
  • Sensibilisering: we vinden het vanzelfsprekend dat toiletpapier op elk toilet aanwezig is. Waarom dan geen maandverband en tampons? Dit zou veel menstruerende personen uit de nood helpen. Daarnaast leren we op die manier ook om menstruatie als iets heel normaals te bekijken en wordt er makkelijker over gepraat.

Het volledige persdossier vindt u hier.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.