The future is female - wij vroegen wat feminisme voor mensen betekent

door Rebelle

Internationale Vrouwendag staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen* overal ter wereld. Nieuwsgierig als we zijn,  vroegen we aan een heleboel vrouwen* én mannen* wat feminisme voor hen betekent, of ze zichzelf als feminist beschouwen en wat vrouw zijn voor hen betekent.

"Iemand die opkomt voor ongelijke behandeling man*/vrouw, dus ja ik voel me feminist. Ik ben niet direct bezig met wat mijn vrouw* zijn inhoudt. Dat is deel van mijn identiteit."

“Wat betekent vrouw zijn voor mij? Vooral … helemaal in je vrouwelijke kracht staan.”

“Ik kan niet tegen het onrecht tussen mannen en vrouwen.
Vrouw zijn is zacht zijn en een veilige haven om bij thuis te komen, de rots in de branding.
Maar vrouw zijn is ook af en toe jouw wilde kant ontdekken en lekker gek doen met vriendinnen. Uitkomen voor waar je voor staat. Je laten gelden in de maatschappij.”

“Feminisme is voor mij 100% vrouw mogen zijn, in alle aspecten/rollen in mijn leven, zonder dat het een topic op zich is. Het staat voor gelijkheid tussen man/vrouw & x.”

“Ik beschouw mezelf als feminist en krijg dit regelmatig te horen wanneer het gaat over dergelijke onderwerpen. Ik neem het op voor mijn zusters :) en durf een (minder prettig) gesprek aan te gaan wanneer het nodig is. Ook op mijn werk waar ik helaas nog veel discriminatie zie. Vrouwen vechten (helaas) al jaren voor dezelfde rechten die anderen ‘zomaar’ in de schoot geworpen krijgen, maar helaas moeten wij vrouwen nu, anno 2022, nog steeds alert blijven en hiervoor ‘strijden’. Want in a blink of an eye kunnen onze (basis)rechten zeer snel terug worden afgenomen. Hopend dat de next young generation zich niet laat doen.”

“Ben fier om vrouw te zijn en zal ik blijven schreeuwen van de daken.”

"Feminisme is voor mij 'vrouwen even waardevol vinden als mannen'. Gelijkheid vind ik een vreemd gegeven, want we zijn nu eenmaal niet gelijk. Maar onze (soms verschillende) kwaliteiten moeten even waardevol geacht worden en wegen even zwaar door, ook al worden de vrouwelijke kwaliteiten vaak niet gezien, erkend of betaald. We moeten elkaar hierin steunen en van tijd tot tijd complimenteren.”

“Ik vind dat vrouwen op de dag van vandaag nog steeds worden gediscrimineerd worden omdat de vrouw vaak nog, bewust en onbewust, als minder capabel, zwakker, te emotioneel, fysiek niet sterk genoeg etc. .. wordt gezien.”
“Vrouw zijn betekent voor mij sterk zijn. Sterk omdat we over zoveel kwaliteiten beschikken. En omdat we ook sterk zijn in de strijd aangaan tegen de vooroordelen, discriminatie, de maatschappelijke verwachtingen …. waar we dagelijks tegen aanlopen.”

“Ik beschouw mezelf  absoluut als feminist. Ik zie feminisme als een brede basis voor inclusie en tolerantie, die niet los kan worden gezien van context. Feminisme in België is bijvoorbeeld niet hetzelfde als feminisme in Iran, zoals we nu zien in de protesten tegen het islamitisch bewind versus de druk die de Belgische staat uitoefent op vrouwen die een hoofddoek dragen. Als man zie ik voor mezelf in dit alles een actieve en ondersteunende rol: het werk hoeft niet gedragen te worden voor vrouwen  alleen, maar is een werk van velen. Het gesprek voeren en de handschoen opnemen onder andere mannen is het minste wat ik wil doen in 2023. “

“Ja, ik beschouw me zelf als een feminist.  Een vrijgevochten persoon die op een assertieve manier opkomt voor haar mening. Iemand die zich niet laat leiden door het stereotiepe beeld van man versus vrouw.”

Wat betekent feminisme voor jou? Laat het ons weten via de comments onder.

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.