Samen met BruZelle strijden we tegen menstruatie-armoede

door Sara Van den Broeck

“5 jaar geleden kwam Veronica, een van de oprichtsters van BruZelle, een dakloze vrouw tegen op straat. Ze polste of ze kledij of voedsel nodig had, maar het enige waar de dakloze vrouw naar vroeg was maandverband. Die gebeurtenis bleef hangen bij Veronica, ze was verbaasd dat dit niet voorzien werd in de opvangcentra of door het OCMW. Via vrienden en familie begon Veronica zelf maandverband in te zamelen en in 2017 startte ze de vzw.”

“Ondertussen is BruZelle niet enkel actief in Brussel, maar ook in de rest van het land. Zo is er in Vlaanderen een werking in Antwerpen en Leuven. We hebben ook onze doelgroep uitgebreid. Menstruatie-armoede bleek niet uitsluitend een probleem te zijn van dakloze vrouwen. Het is iets dat iedereen kan overkomen.  Ook studenten of mensen die moeilijk rondkomen worden ermee geconfronteerd.”

“Mensen praten sowieso niet snel over het onderwerp. Het is nog altijd taboe. Laat staan dat je iemand moet vertellen dat je geen geld hebt om menstruatieproducten te kopen. Daar komt heel wat schaamte bij kijken.”

Zichtbaar maandverband

 “Wij houden ons voornamelijk bezig met het inzamelen en opnieuw verdelen van maandverband. We gaan een aantal keer per jaar zelf de straat op. Op die manier bereiken we mensen voor wie de drempel van een opvangcentrum nog te hoog is. Daarnaast proberen we ook meer en meer te zorgen dat er op beleidsniveau zaken veranderen. Het probleem van menstruatie-armoede moet structureel aangepakt worden. Eigenlijk hopen we onszelf op een dag overbodig te maken.”

“We bekijken het stap per stap. Eerst en vooral willen we menstruatieproducten beschikbaar stellen op school. Dat zou een evidentie moeten zijn. Naast toiletpapier zou je op elke school maandverband en tampons moeten kunnen vinden. Bovendien is maandverband op die manier ook zichtbaar in de openbare ruimte. Zo beschouw je het sneller als iets normaals en wordt er makkelijker over gepraat.”

Solidariteit

“BruZelle speelt in op het solidariteitsgevoel onder mensen. Iedereen die wil kan een inzameldoos voor maandverband plaatsen. Je levert al een bijdrage door 1 maandverband te doneren. Het is heel toegankelijk. Ik zou iedereen aanraden eens na te denken over situaties waarin je je geschaamd hebt om menstruatie of hoe je een veilige context kan creëren om erover te praten. Je kan maandverband en tampons op een zichtbare plek in je toilet leggen of altijd op zak hebben om iemand anders uit de nood te helpen. Zulke kleine acties kunnen al een verschil maken.”
 

Wist je dat …
… 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar in Vlaanderen aangeeft soms te weinig geld te hebben om menstruatieproducten te kopen?*
… 5% van de meisjes uit dezelfde bevraging ooit school miste omdat ze ongesteld was en geen menstruatieproducten had?*
… in Schotland in alle secundaire scholen gratis maandverband wordt aangeboden?
… tot 2018 het btw-tarief op maandverband en tampons 21% bedroeg in België? Daardoor behoorden ze tot de categorie van luxeproducten.
… BruZelle in 2020 maar liefst 340 000 maandverbanden inzamelde en uitdeelde aan wie het nodig had?
* Onderzoek uitgevoerd door Caritas Vlaanderen in 2019 bij 2608 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen. 

Wil jij mee de strijd aangaan tegen menstruatie-armoede?
Deponeer dan individueel verpakt maandverband of tampons in een van onze inzamelboxen of ga als vrijwilliger aan de slag rond het thema. Lees meer.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.