Vers van de pers - lees meer over onze consultatiebureaus

door Rebelle

Sinds april 2020 maakt de preventieve gezinsondersteuning deel uit van Rebelle.  Ellen en Fien zijn allebei coördinator van de consultatiebureaus in Oost-Vlaanderen. Wat doen zij precies? En waarom doen ze dat met zoveel goesting? Ze vertellen het jullie met plezier!

 

Nieuw leven

“De consultatiebureaus concentreren zich op de doelgroep baby's en peuters van 0 tot 3 jaar en hun ouders en/of opvoeders. Hierdoor worden we betrokken in die allereerste en zo belangrijke en wonderlijke fase in het opgroeien, een fase die ons persoonlijk ook heel erg boeit. Een fase vol met nieuwe ontdekkingen en veel warmte. Die positieve vibe maakt het voor ons fijn werken.”

Onze missie luidt ‘op een kwalitatieve manier consultaties organiseren zodat toegankelijke preventieve zorg voor alle Oost-Vlaamse kindjes wordt gegarandeerd’ en daar gaan we volledig voor.
Als coördinatoren doen we dit voornamelijk achter de schermen. Zelf hebben we geen rechtstreeks contact met de gezinnen. Onze vrijwilligers staan, samen met de verpleegkundige en arts van Kind en Gezin, paraat voor de schermen in een van onze 16 consultatiebureaus in Oost-Vlaanderen. Gezinnen komen er op afspraak en worden door onze vrijwilligers met een glimlach onthaald. Daarna gaan ze langs bij de verpleegkundige of arts die de groei en ontwikkeling van het kind opvolgen, de nodige vaccinaties geven en de opvoeders bijstaan met raad en advies.”

Samen

“We hebben door onze werking heel wat samenwerkingsverbanden. Eén van de belangrijkste is die met Kind en Gezin. We proberen het lokaal team van elk consultatiebureau (voornamelijk de artsen en verpleegkundigen) zo goed mogelijk te ondersteunen. De verpleegkundige belt ons bijvoorbeeld om te overleggen wanneer er een extra consultatie kan worden ingepland of op een overleg bekijken we samen hoe het consultatiebureau draait, aan de hand van de bezettingscijfers en de uitgevoerde consultmomenten. Een goede samenwerking is de basis van een goed consultatiebureau.”

“Samen met de arts en de verpleegkundige vormt de vrijwillige onthaalmedewerker een hecht team. Die aanwezigheid van de vrijwilliger is broodnodig om de consultaties in goede banen te leiden, dat bleek tijdens de pandemie maar eens te meer.”

Onze gouden vrijwilligers

“Onze vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal van ouders en kinderen, zij zijn het eerste aanspreekpunt en dus ook het gezicht van het consultatiebureau. Daarnaast wegen en meten ze de kinderen en beheren ze de wachtruimte. Ze zorgen ervoor dat de kindjes op het juiste moment op de juiste plek zijn, drogen eventuele traantjes nadat een prik werd gezet en stimuleren gesprekken tussen ouders in de wachtruimte.”

“Ons vrijwilligersbeleid vormt een groot en belangrijk deel van ons takenpakket: vrijwilligers aanwerven, begeleiden en coachen.
Persoonlijk contact en een vertrouwensband zijn voor ons de draaischijf van dat hele beleid. We willen onze vrijwilligers echt kennen en we willen naar hen luisteren. Wanneer iemand bijvoorbeeld een tijdje uit is na een operatie, zullen we altijd informeren hoe het gaat. Een mooie handgeschreven kaart mag natuurlijk ook niet ontbreken. We stellen ons zelf ook open. Toen Ellen bijvoorbeeld vorig jaar beviel van haar dochter, bezorgen we aan al onze vrijwilligers het fijne nieuws met bijhorende foto! Waardering is ook een van onze speerpunten.”

“Jaarlijks organiseren we een provinciale vrijwilligersdag. Op deze dag geven we onze vrijwilligers inhoudelijk wat stof tot nadenken door het geven van een vorming en zetten we hen natuurlijk ook in de bloemetjes. We nemen op deze dag echt tijd voor hen en tetteren de hele dag door met hen, zalig voor hen én voor ons!”

Door in gesprek te gaan over het belang van hun rol als goede gastvrouw of -heer nemen we onze vrijwilligers ook mee in onze misse. Tijdens onze vrijwilligers-overleggen, die we ongeveer drie keer per jaar organiseren met het voltallige team, wisselen we ook regelmatig van gedachten en brainstormen we bijvoorbeeld samen over de herinrichting van de wachtruimte.”

“We staan open voor iedereen, eender welke achtergrond: gepensioneerden, huisvrouwen of werkenden die er graag iets bij nemen, mensen die niet (meer) werken, mensen die nog maar net in ons land verblijven ... Vrijwilligerswerk biedt elke vrijwilliger namelijk op een andere manier zin en wij zijn blij dat we daarvan deel kunnen uitmaken!”

Elke dag een verrassing

“Naast het begeleiden van de vrijwilligers zijn we als organisatie ook verantwoordelijk voor de huisvesting en infrastructuur en voor logistiek en materiaal. Dit gaat van de locatiejacht over het vastvijzen van een tafelwieltje tot het bestellen van een nieuwe speelmat en het leveren van medisch materiaal zoals tongspatels en adrenaline. Ons takenpakket is zeer gevarieerd en daar houden we van. Al die kleine praktische dingen maar ook het beleid en alle theorie, het maakt elke dag anders.”

“Niets is ons te ingewikkeld! We zijn meesters in problemen oplossen. Leesbril gevallen tijdens de consultatie? Geen probleem, wij regelen dat met de verzekering! Verwarming defect? Geen probleem, de technische dienst komt er aan! Het is niet altijd gemakkelijk, maar we zorgen altijd zo snel mogelijk voor een oplossing.”

Meer dan alleen consulten 

“Een consultatiebureau is voor ons omeer dan enkel opvoedingsadvies en medische opvolging. Het is voor ons ook een plaats waar ouders en opvoeders zich veilig kunnen voelen, waar ze leuke babbels hebben, waar ze erkenning vinden bij elkaar en waar hun kindjes veilig kunnen spelen en ontdekken.”

“We gaan altijd op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We werken bijvoorbeeld samen met de gemeente en de lokale bibliotheek en bieden in het consultatiebureau boekjes aan bieden om voorlezen aan de allerkleinsten te stimuleren. We geven aandacht aan vroegtijdige mondzorg, helpen mensen om tijdig in te schrijven op school, nemen deel aan een project rond meertaligheid in de vroege kinderjaren, fungeren als verzamel- en verdeelpunt voor luiers …”

“Meer en meer huizen we samen met andere welzijnsdiensten, vaak in een sociaal huis of een huis van het kind. Een win-win voor iedereen. Als consultatiebureau bereiken we namelijk meer dan 90% van de nieuwe ouders. Voor veel van die ouders ligt de drempel om een beroep te doen op andere diensten vaak al een stuk lager wanneer ze het gebouw al kennen of tijdens de consultatie doorverwezen worden naar een andere dienst in het gebouw. Denk maar aan ruilwinkels voor speelgoed en babyspullen, de sociale huisvestingsdienst, een oudergroep …”

Samenwerken met de Huizen van het Kind of andere lokale overlegorganen is voor ons ook een verrijking. Het geeft ons een beeld van wat er lokaal leeft. Dat gaat dan bijvoorbeeld over lokaal georganiseerde kinderopvang, activiteiten vanuit de jeugdraad, samenwerkingen met schoolprojecten, ontmoetingsactiviteiten voor gezinnen met jonge kinderen …
Het voedt ons inhoudelijk en verbreed ons denkkader, zo blijven we bijleren en bijsturen.
Op onze beurt is het voor ons ook een kans om onze expertise te delen en mee te wegen op het beleid. Zo denken we bijvoorbeeld mee na over hoe een gemeente zo kindvriendelijk mogelijk kan worden, over wat wij als organisatie hierin kunnen betekenen en we kunnen goede voorbeelden en ideeën uit andere gemeentes aan tafel brengen.”

Teamwork makes the dream work
“Ons team is klein maar zeer hecht, we kunnen voor 200% op elkaar rekenen. Omdat we elk verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van onze eigen regio’s kunnen we heel zelfstandig werken, maar we kunnen ook een beroep doen op elkaar als we vastlopen. We kennen elkaar door en door. Er zijn dagen dat we het uitproesten van het lachen en dagen op het scherp van de snee, maar wanneer we ’s avonds naar huis gaan beseffen we heel goed hoe uniek en fijn onze samenwerking is. En er is nog zo veel te bespreken, we zeggen altijd dat we eens samen op vakantie zouden moeten gaan, misschien raken we dan eens uitgepraat!”

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.