Begrijp je dokter

door Rebelle

Gebeurt het wel eens dat je een dokterskabinet uit stapt, en je je wat verloren of in de war voelt? Dat je twijfelt of je jouw klachten wel duidelijk hebt uitgelegd? Wat is nu precies je probleem, en wat moet of kan je nu doen?

Gezondheidsgeletterdheid

Uit de grote gezondheidsenquête van 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het begrijpen van medische informatie. Dat wordt ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd: de mate waarin iemand info over gezondheid weet te vinden, kan interpreteren, en vervolgens kan toepassen op het eigen leven. Denk maar aan het voeren van gesprekken met zorgverleners, het maken van keuzes over levensstijl, maar ook bijvoorbeeld aan het kunnen lezen van bijsluiters en het juist gebruiken van medicatie.

Verschillende factoren beïnvloeden iemands gezondheidsgeletterdheid en dus gezondheid. Zo verkeren laagopgeleiden over het algemeen in slechtere fysieke en psychische toestand en leven daarom gemiddeld minder lang dan hoger opgeleiden. Ze lijden vaker aan chronische ziekten, stellen hun doktersbezoeken uit, nemen minder vaak deel aan bevolkingsonderzoeken en hebben uiteindelijk een lagere levenskwaliteit. Naast scholingsgraad spelen ook gender, leeftijd, woonplaats, origine en kennis van het Nederlands een aantoonbare rol.

Dokterstaal is niet vanzelfsprekend

Samen met S-Plus willen we helpen de kloof te dichten en daarom lanceren we het project ‘Begrijp je dokter’. Wil je meer informatie? Surf dan naar www.begrijpjedokter.be

Reageer

Caat
Prachtig initiatief!!!
03/10/2021 - 16:45
Caat
Prachtig initiatief!!!
03/10/2021 - 16:45
Caat
Prachtig initiatief!!!
03/10/2021 - 16:45
Caat
Prachtig initiatief!!!
03/10/2021 - 16:45

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.