Rebelle Talks met Séverine Naessens: Female empowerment over de continenten heen

door Rebelle

Sinds kort hebben we er een geweldige vrijwilliger bij, haar naam is Séverine Naessens. Zij is onder andere mama, communicatiecoach, consultant, instructeur en ‘Parent Talk’ master trainer. Ze bracht de helft van haar leven door in Mexico waar ze allerhande projecten uitwerkte en mensen versterkte. We spraken haar over onze Rebelle Talk waarvan zij er een gaat begeleiden, over female* empowerment over de continenten heen en over de kracht van ‘nee’ te kunnen zeggen.

“Ik ben geboren en getogen in Gent. Toen ik mijn vertalersstudies aan het afwerken was ben ik naar Mexico Stad gegaan om er mijn stage te doen. Ik vond het er zo leuk dat ik besloot om een sabbatical te nemen en 6 maanden langer te blijven. Ik ben thuis gekomen in België, mijn studies afgemaakt, hier en daar interimjobs gedaan om centen te sparen voor mijn reis. Ik heb uiteindelijk een heel leven opgebouwd in Cancún, ik heb er de helft van mijn leven doorgebracht. Het was een heel rijke ervaring om al die jaren als Belg in een Latino gemeenschap te leven, bij de warme klimaat, de zon en de warme mensen. Het is een heel ander cultuur, een heel andere manier van leven én omgaat met het leven.”

Je hebt veel werk verricht rond empowerment van vrouwen* in Mexico, kan je ons daar wat meer over vertellen?

“In Mexico (en Latijns-Amerika in het algemeen) heb ik gemerkt dat de rechten van de vrouwen* niet echt gerespecteerd worden en dat gelijkheid zoek is. In België is er ook wel werk aan de winkel op vlak van vrouwenrechten, maar in Mexico is het echt schrijnend. Vrouwen verdienen er, in veel gevallen, de helft van wat mannen verdienen. Vrouwen zijn er meestal ook verantwoordelijk voor het huishouden en om voor kinderen te zorgen. Bovenop hun job hebben ze vaak nog een tweede of derde job om op het einde van de maand rond te kunnen komen.”

“Het is mijn roeping om vrouwen bij te staan en hen te leren om meer in hun kracht te staan, dat is wat ik ook heb gedaan in Mexico. In eerste instantie probeerde ik mama’s te versterken, om ze tools mee te geven voor een betere communicatie tot stand te brengen met hun kinderen. Als coach heb ik lezingen mogen geven, op events die voor vrouwen georganiseerd waren. Want Female* Empowerment zit daar natuurlijk ook in de lift.”

“Ik heb ook een aantal jaren een academie gerund. Samen met een van mijn mentoren hebben we daar werk van gemaakt. We hebben ook een podcast opgenomen, een heel jaar lang, iedere woensdag. Een versie in het Spaans en een versie in het Engels over allerhande thema’s die met vrouwen en ons leven te maken hebben. Dus ja vrouwenempowerment zit er zeker in. Om andere vrouwen* te kunnen meegeven wat ik zelf handig vind en toepas om stevig in mijn schoenen te staan en door het leven te geraken met zo weinig mogelijk blutsen en beulen. En ook als mama van een dochter, vind ik het erg belangrijk om vrouwen te versterken.”

Je woont sinds kort terug in België. Hoe probeer je vrouwen hier te empoweren?

“Ik besliste terug te keren naar België omdat helaas twee jaar geleden mijn partner is overleden (van mijn tweede huwelijk) en dat stond ik er opnieuw alleen voor. Ik kreeg wel steun van de vader van mijn dochter, maar dat was beperkt. Ik heb vervolgens besloten om terug te keren naar België, mijn familie, mijn  achterban is hier altijd gebleven en ik had nood aan terug keren naar die omgeving.  Uiteraard zet ik mijn werk als coach verder in België. Omdat het mijn passie is, ik kan het niet laten.”

Binnenkort organiseer je Rebelle Talks. Kan je vertellen wat je aantrok?  

“Ik zag het op sociale media en dacht “Aha”. Ik krijg wel vaker te horen dat ik een ‘rebelle’ ben. Al van kleins af aan noemden ze me een dwarsligger, dat is een gekend Gents woord voor mensen die de dingen  altijd een beetje anders doen en alles in vraag stellen. Dus de naam van de organisatie trok als eerst mijn aandacht.  Ik las dan wat meer over jullie project en was meteen overtuigd om vrijwilliger te worden. Ik geloof heel hard in vrijwilligerswerk doen, want al wat je geeft krijg je op andere manieren vermenigvuldigd terug. Ik heb zelf ook altijd heel veel steun gekregen van mijn mentoren, van mijn internationale gemeenschap en ik wil altijd wel terug geven, pay it forward zoals ze zeggen.”

“Toen er in ons kennismakingsgesprek gevraagd werd of ik het zag zitten om Rebelle Talks te organiseren, heb ik niet getwijfeld. Het babbelen zit er vanzelfsprekend in, ik ben communicatiecoach. Daarnaast het is mijn passie om als facilitator andere vrouwen te laten spreken, hen gehoord te doen voelen over thema’s die moeilijk liggen, die je niet zomaar makkelijk op tafel gooit. Ik wil graag een veilige omgeving creëren om vrouwen hun hart te laten luchten, naar hen te luisteren, en te bekijken  op welke manier ik ze kan bijstaan. Tijdens Rebelle Talks wil ik tips en tricks meegeven en de deelnemers een hart onder de riem steken en hen doen inzien dat ze niet alleen staan.”

“Ongeacht onze cultuur, kan het als vrouw echt moeilijk zijn in onze maatschappij. Ik heb het privilege om sterk in mijn schoenen te staan en om veel middelen binnen handbereik te hebben. Ik heb alle kansen gekregen om te groeien en  om sterker te staan in het leven. Ik zie het als mijn taak om deze kansen en ervaringen te delen met andere vrouwen en hen te ondersteunen. Als je gezegend wordt met iets,  moet je dat delen met anderen. En dat heeft niets te zien met religie of godsdienst, het is een manier van leven. Bovendien maak ik graag connectie met andere vrouwen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal zal verlopen, maar dat zal allemaal wel heel goed meevallen.”

We zijn daarvan overtuigd! Je hebt al verschillende onderwerpen aangehaald waar je belang aan hecht en waarmee je aan de slag wil gaan bij Rebelle Talks. Zijn dat ook zaken die terugkomen in jouw coachings? Wat zijn zaken dat je over het algemeen probeert mee te geven aan de mensen die bij jou komen?

“Als eerste thema koos ik voor nee durven zeggen. Over alle culturen heen zie ik dat vrouwen opgevoed worden om ja te knikken, goed te doen voor anderen, voor andere mensen te zorgen. Een van mijn slagzinnen is: “Alles begint en eindigt met jezelf.” Als je zelf goed in je vel zit, als je energie positief is, als je mindset goed zit, dan komt alles in orde. Alles rond om jou valt dan op z’n plaats. Als ik beter zorg voor mezelf, en dat geldt op vlak van mentale, emotionele en fysieke welzijn, dan kan ik beter zorgen voor iemand anders.”

“Je kunt niet geven wat je niet hebt, daarom is het belangrijk om grenzen te stellen. Leren nee zeggen is een cruciale vaardigheid. Als coach wil ik mensen helpen deze vaardigheid te ontwikkelen en hen aanmoedigen om 'nee' te zeggen, zelfs als anderen er niet blij mee zijn. Binnen mijn coaching komen verschillende thema's aan bod, zowel voor mannen als vrouwen. Het vermogen om 'nee' te zeggen is hierbij een belangrijk onderdeel.

“Ik heb al vaak ondervonden dat anderen je vaak meer beginnen te respecteren wanneer je nee durft te beginnen zeggen. Omdat jij jezelf begint te respecteren.”

Wat zijn jouw verwachtingen?

“Ik zie Rebelle Talks als een klankbord waar je mensen hun hart kunnen luchten. Het is uiteraard geen therapiesessie, ik zie het meer als een rondetafelgesprek dat ik modereer, waarin we elkaar kunnen ondersteunen en een klankbord kunnen zijn voor elkaar. Ik zie het als een veilige omgeving waar we terechtkunnen als vrouwen. Het kan een eenzaam zijn als je met bepaalde thema’s bij niemand terecht kan in je omgeving, of de mensen begrijpen je niet, of je durft het niet aan boord brengen uit schrik dat commentaar zal komen, dat er oordelen geveld zullen worden. En net daarom wil ik met heel graag een safe space creëren waar er geen oordeel wordt geveld.”

 

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.