Introvert maar niet verlegen. Ben jij zoals Beethoven of David Bowie?

door Rebelle

“Zij is zo verlegen, echt een introvert iemand.”  We horen het vaak, verlegen en introvert in één zin. Nochtans is het niet hetzelfde. Het verschil zit hem niet in sociale vaardigheden maar in het omgaan en verwerken van energie. Extroverten halen hun energie uit hun omgeving, introverten vinden die in zichzelf.

Veel grote geesten uit onze geschiedenis waren introvert. Beethoven, Freud, Bill Gates, Darwin, Dickens, Einstein maar ook J.K. Rowling of David Bowie waren niet bepaald extravert. Innovatief en creatief waren ze wel. Zonder deze introverten hadden we geen symfonieën, geen zwaartekrachttheorie, geen E=mc2, geen Harry Potter en geen Ziggy Stardust.

Wat is introversie?

Carl Jung was de eerste om een onderscheid te maken tussen intro- en extravert. Hij benadrukte dat niemand 100 % het ene of het andere is en lanceerde dan ook de term ambivert. Later onderzoek toonde aan dat de verschillen tussen introverte en extroverte mensen waarneembaar zijn in het brein.

Zo wordt het brein van introverte mensen sneller gestimuleerd. In grote groepen worden de prikkels al gauw overweldigend. Toch zijn introverten graag onder de mensen. Ze hebben gewoon meer me-time nodig om op tijd en stond weer op te laden. Adam Grant, onderzoeker aan de universiteit van Harvard, benadrukt hoe je introversie als een kracht kan zien. Door je terug te trekken uit de groep, krijg je tijd om creatief en bewust te reflecteren en zo een waarde voor jezelf te creëren. Wanneer je dan terug keert naar de groep, kan je die waarde aan de groep toevoegen. Een meerwaarde is als kunst, gecreëerd in afzondering, tentoongesteld als het werk af is. En introverte mensen willen vooral een meerwaarde zijn.

Ook de informatieverwerking in de hersenen loopt anders bij introverte mensen dan bij extraverte mensen. In tegenstelling tot extraverte mensen die informatie oppervlakkiger en vooral via de zintuigen opnemen, verwerken introverte mensen alle prikkels op een veel dieper niveau waardoor ze sneller verzadigd zijn. Introverte mensen willen vaak plannen, herinneren en problemen oplossen. Daardoor zijn ze meestal geen grote fan van verassingsfeestjes, thrillers of spannende, avontuurlijke uitjes.

Introverte mensen praten even graag als iedereen anders. Wat ze niet graag doen is met iedereen keuvelen over koetjes en kalfjes. Ze zoeken het juiste moment om met de juiste persoon te praten en een meerwaarde te zijn tijdens het gesprek. Deze eigenschap maakt van hen, tegen alle verwachtingen in, betere netwerkers dan extraverte mensen. Die laatsten gaan voor kwantiteit terwijl introverte mensen gaan voor kwalitatieve, waardevolle contacten.

Introvert, niet onbekwaam of abnormaal

Introverte kinderen krijgen vaak de boodschap dat ze extravert moeten worden waardoor ze miskend worden in hun zijn. Groepssporten, jeugdbeweging, klasactiviteiten … worden beschouwd als waardevol voor elk kind. Voor introverte kinderen zijn zulke groepsbijeenkomsten moeilijk en vermoeiend. Kinderen duidelijk maken dat het ok is om zichzelf even terug te trekken, tijd te nemen vooraleer zichzelf te uiten of vrijetijdsbestedingen te kiezen die hen de ruimte geven om rust te nemen, is hierbij een belangrijke boodschap.

Op de werkvloer trekken extraverten gemakkelijker de aandacht. Ze praten vlotter voor groepen en over hun verwezenlijkingen, voeren het hoge woord tijdens vergaderingen en geven spontaan hun mening. Introverte mensen moeten soms wat langer zoeken naar hun woorden en zullen het gesprek niet gemakkelijk onderbreken om hun mening te ventileren. Daardoor worden hun capaciteiten vaak onderschat. Nochtans hebben introverten veel waardevolle kwaliteiten zoals onder andere doorzettingsvermogen, creativiteit, loyaliteit en zelfstandig werken.

Op het internet vind je verschillende sites waar je kan testen hoe jij scoort op de intoversieschaal. Scoor je hoog? Zorg er dan voor dat je grenzen trekt zodat je voldoende tijd kan nemen om je even terug te trekken, na te denken en weer op te laden! Zo maak je van je introversie een duidelijke meerwaarde!

Introvert? Benadruk je sterktes!

  • Je hebt een groot concentratievermogen.
  • Je werkt doelmatig.
  • Je kan goed luisteren.
  • Observeren is je 2de natuur.
  • Jouw beslissingen zijn doordacht.
  • Je hebt altijd een plan B.

Meer lezen?
Sophia Dembling: De kracht van stille mensen. A.W. Bruna uitgevers, 192p. ISBN9789400506220
Susan Cain: Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen. De arbeiderspers, 392p. ISBN 9789029589550

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.