Powervrouw Marleen Temmerman

door Rebelle

MARLEEN TEMMERMAN

Belgische gynaecologe, hoogleraar, politica

24 maart 1953 - …

Marleen Temmerman is een powervrouw omdat …

Seksuele opvoeding, voorlichting, gelijke rechten en gezinsplanning zijn zo verdomd belangrijk. Naar schatting zijn er 225 miljoen vrouwen die een zwangerschap willen vermijden, maar geen toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen, zij het fysiek, zij het door toedoen van godsdiensten of door een gebrek aan zelfbeschikking.

  • ze een internationaal boegbeeld is in de strijd voor de gezondheid van vrouwen en vrouwenrechten wereldwijd.
  • ze de 1ste vrouwelijke Belgische prof gynaecologie werd en in die functie meer dan 500 artikels en boeken over vrouwelijke gezondheid schreef. Daarvoor mocht ze tal van prijzen en eredoctoraten in ontvangst nemen.
  • ze haar hoogleraarschap verloskunde aan de UGent combineerde met een job als hoofd van de afdeling Verloskunde in het Universitair Ziekenhuis. Van 2007 tot 2012 was ze ook actief op het politieke toneel voor sp.a.
  • ze als maatschappelijk geëngageerde vrouw geweld op vrouwen aanklaagde. Temmerman is een voorvechtster van solidariteit en betere gezondheidszorg voor de zwakkeren in de samenleving. Ze werkte in Afrikaanse ontwikkelingslanden intens rond thema’s als HIV, seksueel geweld en abortus.
  • ze zich inzette voor een wereldwijde verbetering van de reproductieve en seksuele gezondheid in haar job binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (2012-2015).
  • ze de 5-jaarlijkse ‘Marie Popelinprijs’ van de Belgische Vrouwenraad kreeg in januari 2016. De voorzitter verantwoordde de prijs als volgt: "Haar strijd voor vrouwenrechten is er tegelijk één tegen armoede, dogma’s en discriminatie en voor mensenrechten. Het is een strijd die iedereen aangaat en waar iedereen inspiratie uit kan putten.”

Ook dat nog: Naar eigen zeggen haalt ze haar onvermoeide gedrevenheid uit de de 3 V’s : Verontwaardiging, Verwondering en Verantwoordelijkheid. Met andere woorden: wanneer ze onrecht ziet, wil ze er iets aan doen.

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.