Memorandum: menstruatie-armoede

door Rebelle

12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar in Vlaanderen geeft aan soms te weinig geld te hebben om menstruatieproducten te kopen. Dat bleek uit het onderzoek rond menstruatie-armoede in Vlaanderen, dat Caritas naar buiten bracht in 2020. Omwille van het ongemak dat dit met zich meebrengt, missen ze dagen op school of beperken ze hun vrijetijdsactiviteiten.

Samen met heel wat andere (vrouwen)organisaties startten we in 2021 een inzamelactie waarbij we ruim 100 menstruatiezuilen verspreiden over heel Vlaanderen. Ondertussen zijn we 2 jaar verder en blijven we menstruatieproducten inzamelen. Want ondanks de hoeveelheid aandacht voor het thema en een consensus dat de toegang tot deze producten een essentiële behoefte zijn, beweegt er op politiek niveau weinig. Vzw’s, belangengroepen en middenveldorganisaties werken initiatieven uit en lossen het probleem (tijdelijk en in beperkte mate) op. Wij verwachten echter meer. Er moeten structurele oplossingen komen om menstruatie-armoede aan te pakken.

Wij pleiten voor het gratis ter beschikking stellen van wegwerpproducten.

Hierbij leggen we de focus op:

  • Toegankelijkheid: de producten dienen beschikbaar te zijn op plekken waar mensen in armoede komen (scholen, apothekers, sociale winkels, openbare toiletten, welzijnsinstanties enzovoort)
  • Laagdrempeligheid: de producten moeten laagdrempelig verkrijgbaar zijn. Dit betekent onder andere dat mensen niemand dienen aan te spreken om een maandverband of tampon te verkrijgen én dat er geen administratieve randvoorwaarden zijn.
  • Sensibilisering: we vinden het vanzelfsprekend dat toiletpapier op elk toilet aanwezig is. Waarom dan geen maandverband en tampons? Dit zou veel menstruerende personen uit de nood helpen. Daarnaast leren we op die manier ook om menstruatie als iets heel normaals te bekijken en wordt er makkelijker over gepraat.

We wijzen politici op de urgentie van het probleem en eisen een structurele oplossing voor dit maatschappelijk probleem, dat uitsluiting in de hand werkt.

Lees ons volledige memorandum. (pdf)

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.