Memorandum: ouderschap en zorgarbeid

door Rebelle

Zorgarbeid, emotionele arbeid en huishoudelijk werk zijn onmisbaar voor de samenleving. Nochtans wordt zorgarbeid, zowel betaalde als onbetaalde, in onze samenleving niet ├ęcht gewaardeerd.

Onbetaalde zorgarbeid, emotionele arbeid en huishoudelijk werk wordt nog steeds het vaakst (2 tot 10 keer meer wereldwijd) door vrouwen opgenomen en kan vrouwen in een financieel kwetsbare positie brengen. Ze zijn de managers van een microbedrijf zonder daar een topsalaris voor te krijgen. We verwachten van vrouwen dat ze zorgen alsof ze niet werken, en werken alsof ze voor niemand moeten zorgen. Kiezen is verliezen, dus probeert iedereen dat te bolwerken, op welke manier dat voor hun gezin het meest haalbaar lijkt.

Rebelle vindt dat er concrete maatregelen moet komen om de verhouding van zorgarbeid en emotionele arbeid tussen ouders te herverdelen en zorgarbeid meer te gaan waarderen:  

  1. Beleid moet gelijke taakverdeling vanaf de geboorte van een kind  aanmoedigen door vaders en mee-ouders (in elk statuut) evenveel geboorteverlof (15 weken) als moeders te geven en dit te verplichten.
  2. Ouderschapsverlof wordt ontworpen naar voorbeeld van het Scandinavisch model, waarbij ouder recht hebben op een bepaald aantal maanden betaald ouderschapsverlof. Een deel is verplicht toegeschreven aan elke ouder en niet overdraagbaar. Zo kunnen de arbeidsparticipatie en economische kansen van vrouwen tijdens het opgroeien van de kinderen verzekerd worden.
  3. Werkgevers van werknemers die ouderschapsverlof opnemen moet verplicht worden een aanvullende bijdrage te financieren voor de uitkering van de werknemer. 
  4. Periodes van zorgverlof voor kinderen en/of familieleden mogen niet afgestraft worden in het berekenen van pensioenen.
  5. Er moeten sensibiliserings- en sociale marketingcampagnes die de genderstereotypes en -rollen van vaders en moeders tegengaan/resocialiseren en zorgarbeid te defeminiseren.
  6. Een arbeidsmarkt waarin werknemers flexibelere arbeidstijden en werklocaties (telewerk) hebben, waardoor ouders professionele en zorgarbeid beter op elkaar kunnen afstemmen.
  7. Tools en handvaten om verdeling van zorg- en emotionele arbeid binnen een gezin beter te visualiseren en vorm te geven.
  8. Een algemene daling in het aantal werkuren binnen een voltijds arbeidsregime (van 40 uur naar 30 uur per week) voor alle Belgische werknemers, waardoor beide ouders meer tijd hebben om zorgarbeid op te nemen.

Lees ons volledige standpunt rond zorgarbeid.
Lees ons volledige memorandum. (pdf)

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.