#wijzijngelijkwaardig

door Rebelle

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt zo'n verklaring niet altijd voldoende. Vrouwen en meisjes worden vaak nog achtergesteld.

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten hun beleid aanpassen en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen.

Want in een warme en solidaire samenleving zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig.

vrouwendag gelijkwaardigheid

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.