Huis van het Kind

In een Huis van het Kind werken organisaties samen om gezinnen zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen. (Aanstaande) ouders, gezinnen met kinderen en ouders van jongeren kunnen er terecht met al hun vragen rond opgroeien en opvoeden.

Huizen van het Kind in Vlaanderen worden erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien, en worden dan lokaal vorm gegeven via een samenwerkingsverband  vanuit de lokale besturen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en ouders zelf.

Elk Huis van het Kind heeft een eigen gevarieerd aanbod met verschillende diensten voor ouders en kinderen. Minimaal kunnen ouders er terecht voor preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en om er elkaar te ontmoeten.

Bij elk Huis van het Kind is zeker een consultatiebureau aangesloten. Andere mogelijke organisaties die betrokken kunnen worden bij het samenwerkingsverband: opvoedingswinkel, inloopteam, gemeentelijke loket kinderopvang, kinderoppasdiensten, diensten kraamzorg, spel- en ontmoetingsinitiatieven, diensten Groeipakket, buurtsport, lokale scholen..

Een Huis van het Kind ondersteunt ouders op verschillende manieren. Dit kan door laagdrempelige onthaalmomenten te organiseren, ouders individueel te ondersteunen maar ook door het organiseren van groepsaanbod voor ouders, informatiesessies en vormingsavonden, spel- en ontmoetingsinitiatieven, specifieke projecten zoals bijvoorbeeld Bruggen naar de Kinderopvang, Mijn Buurt , Mijn school rond de instap in basisonderwijs …

Rebelle als partner van de Huizen van het Kind

Rebelle is betrokken partner in 64 Huizen van het Kind. Via onze 52 consultatiebureaus, ons Inloopteam in Antwerpen en heel wat (groeps)aanbod voor ouders,  spel- en ontmoetingsactiviteiten en vernieuwende projecten, geven we het aanbod voor gezinnen in een lokaal Huis van het Kind mee vorm. We richten ons aanbod op alle (toekomstige) ouders met een extra focus op de meest kwetsbare gezinnen. Hiervoor willen we zeker ook mee nadenken over de scharniermomenten in de levens van de gezinnen, want (plotse)veranderingen kunnen elke ouder in een kwetsbare positie brengen, ongeacht zijn/haar socio-economische situatie. We willen graag alle gezinnen ondersteunen in hun ouderrol, maar zonder daardoor nog meer druk op hun schouders te leggen. ‘Goed genoeg ouderschap’, daar gaan we voor.

Naast een uitgebreid team professionele medewerkers, geven meer dan 500 vrijwilligers ons aanbod voor gezinnen in de Huizen van het Kind mee vorm. Wil je ook graag meewerken aan de uitbouw van ons aanbod voor gezinnen met kinderen in de lokale Huizen van het Kind? Check dan zeker onze vrijwilligersvacatures! We zoeken zowel vrijwilligers die echt in contact staan met ouders en/of kinderen, maar ook achter de schermen kan je zeker je steentje bijdragen aan onze werking en zo gezinnen mee ondersteunen.

Momenteel zijn er 227 Huizen van het Kind in Vlaanderen, wil je weten waar je er een vindt in jouw buurt ? In sommige Huizen van het Kind zitten de verschillende organisaties fysiek samen op één locatie, maar dat is niet altijd zo. 

Hier vind je de verschillende locaties

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.