Powervrouw Marie Popelin

door Rebelle

MARIE POPELIN

1ste Belgische vrouwelijke jurist

16 december 1846 - 5 juni 1913

Marie Popelin is een powervrouw omdat …

De dag dat een vrouw pleit voor de rechtbank, zal de Orde van Advocaten ophouden te bestaan.

  • ze als 37-jarige ongehuwde en kinderloze vrouw rechten ging studeren aan de ULB. Ze behaalde haar diploma als 1ste vrouwelijke jurist in België.
  • ze niet braaf afdroop toen haar aanvraag om de eed af te leggen afgewezen werd door de Belgische Orde van Advocate, hoewel geen enkele wet vrouwen de toegang tot de balie verbood. Het beroep was volgens de mannelijke togadragers eenvoudigweg niet geschikt voor een vrouw. Marie bracht de zaak voor het gerecht met de steun van de Antwerpse advocaat Louis Franck. Het Brusselse hof van beroep verwierp haar klacht met de klassieke argumenten over de natuur van de vrouw en haar sociale rol. Procureur-generaal Van Schoor beklemtoonde dat “de vereisten en verplichtingen van het moederschap en de leiding van het huishouden haar in een situatie plaatsen die onverenigbaar is met de professie van advocaat en haar noch de vrije tijde geven, noch de kracht, noch de bekwaamheid die nodig is zijn voor de slopende esbattementen aan de balie.”
  • ze de zaak daarna naar het Hof van Cassatie bracht. Daar werd het beroep helaas ook afgewezen met het argument dat, als vrouwen vrije beroepen wilden uitoefenen, de wetgever dit maar moest regelen.
  • de 'zaak-Popelin' niet alleen heel veel media-aandacht in binnen- en buitenland kreeg, maar ook aan de basis lag van een gestructureerde feministische beweging in België.
  • ze in 1892 de Belgische Liga voor de Rechten van de Vrouw oprichtte samen met onder andere Isala Van Diest, de 1ste Belgische vrouwelijke arts. 
  • ze in 1905 de Belgische antenne van de Conseil international des femmes, de nog altijd bestaande Nationale Vrouwenraad stichtte. De Nederlandstalige Vrouwenraad reikt nog steeds om de 5 jaar de ‘Marie Popelinprijs’ uit aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de strijd voor gelijkberechtiging en emancipatie van de vrouw.

Ook dat nog: Marie Popelin staat samen met Isala Van Diest op het Belgische muntstuk van 2 euro dat in 2011 werd geslagen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de 1ste vrouwendag in België.

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.