Memorandum - maatschappij en ouderschap

door Rebelle

Ouderschap kent veel kwetsbare momenten. Een jong kind in een gezin is een ingrijpende gebeurtenis met impact op alle levensdomeinen. Naast de ouders als verantwoordelijke actor, is opvoeding een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijke betrokkenheid draagt bij aan een succesvolle toekomst voor alle leden binnen een gezin: De kinderen van vandaag en morgen zijn letterlijk de toekomst (toekomstige consumenten, werknemers, beleidsmakers, artiesten … ).

Vlaanderen kent een veelheid aan prachtige gezinsvormen, maar beleid is hier niet altijd voldoende op gestemd. Er moet extra aandacht gaan naar kwetsbare gezinnen, gezinnen in armoede en eenoudergezinnen. (Gezondheids)ongelijkheid start al voor de geboorte en zet zich nadien vaak door met alle mentale en fysieke gezondheidsgevolgen van dien voor zowel het kind als de ouders. In dit geval is voorkomen steeds veel beter dan genezen. Preventie kan deze ongelijkheid tegengaan.

Wij zien veel kansen in een preventief opvoedingsbeleid dat de verantwoordelijkheid van de maatschappij erkent. Wij doen alvast een aantal suggesties:

  • Het basisprincipe van proportioneel universalisme een grondbeginsel maken binnen het beleid en het werkveld. Proportioneel universalisme vormt op die manier het vertrekpunt waarbij een dienstverlening wordt uitgebouwd voor iedereen, maar waarbij schaal en intensiteit van de diensteverlening, indien nodig, wordt bijgesteld aan de specifieke noden van bepaalde groepen.

Hierdoor verminderen gezondheids- en welzijnsongelijkheden, die het gevolg zijn van sociale ongelijkheden.

  • Zorg voor een domeinoverschrijdend beleid en investeer in samenwerking over beleidsdomeinen heen. Gezinsondersteuning kan niet los gezien worden van bijvoorbeeld Werk, Wonen of Onderwijs
  • Investeren in laagdrempelige, groene en kwaliteitsvolle basisvoorzieningen om kinderen en jongeren op te volgen en ouders en opvoeders te ondersteunen in hun taak (kinderopvang, consultatiebureaus, Huizen van het Kind, Overkophuizen). Investeer in plekken waar gezinnen al komen om het aanbod tot bij hen te brengen.
  • Hou rekening met verschillende doelgroepen, maak werken op maat mogelijk. Gezinnen zijn geen eenheidsworst.     
  • Investeer in meer personeel, investeer in betere arbeidsvoorwaarden om werkbaar werk te creëren en de leegloop van de sector om te keren.
  • Geef begeleiders ruimte om er ook echt te zijn voor de kinderen en samen te werken met de ouders. Voorzie voldoende plaatsen in alle opvanginitiatieven (kinderopvang, buitenschoolse opvang). Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede, bevordert de werkvreugde van het aanwezige personeel en ondersteunt ouders/opvoeders in hun opvoedkundige taken.
  • Laat ouders/opvoeders mee bepalen waar ze nood aan hebben en laat hen wegen op het beleid.
  • Maak openbare ruimte veilig en toegankelijk voor (jonge) gezinnen.
  • Sensibiliserings- en sociale marketingcampagnes om de maatschappelijke verantwoordelijkheid terug op de radar te zetten en de betrokkenheid mbt de veiligheid en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen te verhogen.

Lees ons volledige memorandum. (pdf)

Reactie toevoegen

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.