Papa's willen graag meer bewegen met hun kinderen

Voldoende bewegen is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Bewegen bevordert hun gezondheid, verbetert hun motoriek en vergroot hun sociale vaardigheden. Bovendien bracht onderzoek (Voedselconsumptiepeiling, 2014) aan het licht dat 16 % van de Vlaamse kinderen lijdt aan overgewicht. Toch blijken er in het dagelijks leven redenen genoeg om niet te bewegen. Dat blijkt uit een internetenquête die vrouwenvereniging VIVA-SVV afnam bij 1760 papa’s naar aanleiding van Vaderdag. 8 op de 10 papa’s geven aan meer te willen bewegen samen met hun kinderen maar komen er niet toe.  Nochtans maken kleine inspanningen vaak al een groot verschil. 

Sedentair gedrag

Volgens onderzoeksresultaten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) spenderen kinderen tussen 3 en 9 jaar gemiddeld 6 uur en 27 minuten per dag aan ‘sedentaire activiteiten’. Dat zijn onder andere rustig zitten, lezen of tv-kijken. Voor de leeftijdscategorie 10 tot 17 jaar loopt dit op tot gemiddeld 8 uur en 44 minuten per dag.

Wij vroegen aan papa’s hoeveel tijd kinderen volgens hen al zittend doorbrengen op een weekenddag. De resultaten geven aan dat ze dat sterk onderschatten. 80 % van de papa’s denkt dat kinderen per dag minder dan 6 uur stilzitten, 10 % van de papa’s overschat het aantal uren dat kinderen zittend doorbrengen. Slechts 10 % had het sedentair gedrag van kinderen juist ingeschat. 

Samen bewegen met papa

Slechts 18 % van de bevraagde papa’s geeft aan dat ze tevreden zijn over de mate waarin ze samen bewegen met hun kind(eren). Meer dan 8 op de 10 papa’s (82 %) geven aan daar niet toe te komen. Dat doen ze momenteel niet om verschillende redenen:

  • Te weinig tijd (57,3 %)
  • Geen inspiratie (9,2 %)
  • Te weinig mogelijkheden in de buurt (5,3 %)
  • Kind heeft er geen zin in (3,1 %)
  • Andere redenen (7,1 %)

8 op de 10 papa’s geeft toe dat hun partner even vaak (36 %) of zelfs vaker (42 %) samen met de kinderen beweegt dan zijzelf. Het gaat dan vooral om dagelijkse verplaatsingen, wandelen, sporten of spelen.

Nochtans erkennen papa’s wel het belang van bewegen voor kinderen. De algemene gezondheid en conditie verbeteren, plezier maken en het stimuleren van de motoriek worden door de papa’s aangegeven als belangrijkste redenen om hun kind te laten sporten.

Beweegtussendoortjes

De resultaten van deze bevraging tonen aan dat papa’s het belangrijk vinden dat hun kinderen voldoende bewegen. Ze willen dat ook graag vaker samen doen, maar geven aan hier niet voldoende tijd voor te hebben. Nochtans hoeft bewegen niet altijd veel tijd te kosten. Om dat aan te tonen maakte VIVA-SVV een kalender vol leuke beweegtussendoortjes voor ouder en kind. Bekijk hem hier.

Enquêteresultaten en perscontact

De volledige enquêteresultaten vindt u hier. Voor meer informatie kan u terecht bij Lilith Roggemans, nationaal verantwoordelijke VIVA-SVV, lilith.roggemans@viva-svv.be of 0485 02 09 58.

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.